Sprzedaż Finanse Innowacje X-Sell

Automatyzacja procesów i skuteczne wsparcie strategii Bankowości Spółdzielczej w dwóch obszarach: sprzedaży kredytów oraz monitoringu i windykacji należności.

System SFInX powstał jako odpowiedź na potrzeby bankowości spółdzielczej. Uwzględnia wspólne, dobre praktyki i standardy wypracowane podczas projektu wdrożeniowego realizowanego przez PIVOTAL POLSKA i Centrum Rozwoju Usług Zrzeszeniowych (CRUZ).

WIĘCEJ O SFINX

zobacz ofertę

prezentacja wideo

Miesięcznik BANK

BS-NET.pl

BS-NET.pl

Zobacz co imówią o nas nasi klienci

 • Jarosław Grochowski

  Wiceprezes Zarządu Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku

  Sprawna obsługa Klientów jest priorytetem dla Banku, dlatego cenię rozwiązania, które ją umożliwiają. Wdrożenie systemu SFInX pomogło nam przyspieszyć proces sprzedaży kredytów gotówkowych i limitów w ROR. Dzięki integracji z Platformą antyfraudową BIK wszystkie przekazane przez Klientów dane są automatycznie weryfikowane, co zmniejszyło ryzyko operacyjne związane z potencjalnymi wyłudzeniami. System sprawdził się w praktyce i planujemy wdrożenie kolejnych modułów, aby usprawnić następne obszary.

 • Krzysztof Karwowski

  Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie

  Proces windykacji, zwłaszcza tej „miękkiej” wspierany jest automatycznymi działaniami systemu, jak chociażby przypomnienie o racie kredytu wysyłane SMS-em do dłużnika. SFInX standaryzuje czynności windykacyjne, tworząc scenariusze postępowania wobec klientów i to już w początkowej fazie zaległości w spłacie. To właśnie szybka reakcja na zaległości w spłacie zapewnia wyższą skuteczność windykacyjną i niejednokrotnie zapobiega konieczności wdrożenia kolejnych działań generujących wysokie koszty po stronie banku.

 • Paweł Gula

  Prezes Zarządu Centrum Rozwoju Usług Zrzeszeniowych

  System dedykowany bankowości spółdzielczej został zaprojektowany wraz z firmą Pivotal Polska jako rozwiązanie wielobankowe, elastyczne i otwarte na rozszerzenia o nowe moduły biznesowe i może być użytkowany przez każdy bank spółdzielczy w Polsce.

  Forma współpracy*: