System SFInX dla bankowości spółdzielczej

Sprzedaż Finanse Innowacje X-Sell

Automatyzacja procesów i skuteczne wsparcie strategii Bankowości Spółdzielczej w dwóch obszarach: sprzedaży kredytów oraz monitoringu i windykacji należności.

System SFInX powstał jako odpowiedź na potrzeby bankowości spółdzielczej. Uwzględnia wspólne, dobre praktyki i standardy wypracowane podczas projektu wdrożeniowego realizowanego przez PIVOTAL POLSKA i Centrum Rozwoju Usług Zrzeszeniowych (CRUZ).

KLIENT 360

Zintegrowany widok wszystkich produktów i działań, sprawna i szybsza obsługa Klienta Banku, analiza jego sytuacji finansowej i łatwe dostosowanie oferty do aktualnych potrzeb oraz możliwości. Oszacowanie ryzyka posiadanych produktów, istniejących zależności, możliwości i ograniczeń.

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM

Planowanie, monitoring, dystrybucja zadań zespołu windykacyjnego, Szybkie reagowanie na problemy z ich wykonaniem, stała współpraca, łatwe planowanie i wdrażanie nowych strategii windykacyjnych opartych o dane dotyczące sprawy oraz doświadczenie i wiedzę pracowników.

AUTOMATYZACJA

Automatyczne wysyłanie przypomnień i monitów do dłużników, oszczędność czasu zespołu, większa wydajność działań, odpowiedź na problem luki pokoleniowej i perspektywy braku wykwalifikowanych pracowników redukcja kosztów operacyjnych związanych z procesami windykacyjnymi.

STANDARYZACJA PROCESÓW

Proces windykacji, zwłaszcza tej „miękkiej” wspierany jest automatycznymi działaniami systemu, jak chociażby przypomnienie o racie kredytu wysyłane SMS-em do dłużnika. SFInX standaryzuje czynności windykacyjne, tworząc scenariusze postępowania wobec klientów i to już w początkowej fazie zaległości w spłacie.

SFInX: Sprzedaż Innowacje X-Sell - SYSTEM DLA BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH

SFInX powstał jako odpowiedź na potrzeby bankowości spółdzielczej, uwzględnia wspólne, dobre praktyki i standardy zebrane podczas dotychczasowej działalności sektora oraz firm specjalizujących się we wdrażaniu zaawansowanych rozwiązań fintech. System optymalizuje procesy: sprzedaży i obsługi kredytów detalicznych – SFInX DETAL oraz zarządzania należnościami i wierzytelnościami klientów- SFInX WINDYKACJA. Automatyzacja powtarzalnych, często pracochłonnych czynności związanych z każdym z wspomnianych obszarów i wdrażanie optymalnych strategii operacyjnych. 

 

 

SFInX: DETAL

Dedykowany system informatyczny wspierający sprzedaż produktów kredytowych oraz obsługę Klientów detalicznych Banków Spółdzielczych. 

Ułatwia standaryzację procesów i wdrażanie skutecznych strategii w tych obszarach.

ZOBACZ ULOTKĘ

 

SFInX: WINDYKACJA

System informatyczny dedykowany do kompleksowej obsługi należności klientów oraz wierzytelności banków spółdzielczych.

Umożliwia wdrażanie dedykowanych strategii windykacyjnych, restrukturyzację co zwiększa ich skuteczność działań w tych obszarach i minimalizuje straty.

Pozwala na zwinne zarządzanie standardowymi zadaniami oraz ich automatyzację procesu.

ZOBACZ ULOTKĘ

FORUM TECHNOLOGII BANKOWOŚCI SPÓŁDZIELCZEJ 2023

W tegorocznej edycji wydarzenia, wspólnie z naszym Partnerem biznesowym Centrum Rozwoju Usług Zrzeszeniowych (CRUZ), prezentujemy szerokie zastosowanie i unikalne funkcjonalności dwóch systemów informatycznych wchodzących w skład rozwiązania SFInX: SFINX DETAL oraz SFINX WINDYKACJA.

WIĘCEJ O SFINX

zobacz ofertę

prezentacja wideo

Miesięcznik BANK

BS-NET.pl

BS-NET.pl

Zobacz co mówią o nas nasi klienci

 • Krzysztof Karwowski

  Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie

  Proces windykacji, zwłaszcza tej „miękkiej” wspierany jest automatycznymi działaniami systemu, jak chociażby przypomnienie o racie kredytu wysyłane SMS-em do dłużnika. SFInX standaryzuje czynności windykacyjne, tworząc scenariusze postępowania wobec klientów i to już w początkowej fazie zaległości w spłacie. To właśnie szybka reakcja na zaległości w spłacie zapewnia wyższą skuteczność windykacyjną i niejednokrotnie zapobiega konieczności wdrożenia kolejnych działań generujących wysokie koszty po stronie banku.

 • Paweł Gula

  Prezes Zarządu Centrum Rozwoju Usług Zrzeszeniowych

  System dedykowany bankowości spółdzielczej został zaprojektowany wraz z firmą Pivotal Polska jako rozwiązanie wielobankowe, elastyczne i otwarte na rozszerzenia o nowe moduły biznesowe i może być użytkowany przez każdy bank spółdzielczy w Polsce.

 • Katarzyna Mikulska

  Członek Zarządu Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku

  Priorytetem Banku jest sprawna obsługa Klientów przy zachowaniu odpowiedniego poziomu zarządzania ryzykiem, dlatego tak cennym było znalezienie rozwiązania zapewniającego oba powyższe. Wdrożenie systemu SFInX spełniło nasze oczekiwania w obszarze segmentu Detal. Przyspieszyło procesy sprzedażowe zwiększając zadowolenie Klientów. Integracja z Platformą antyfraudową i BIK umożliwiła automatyczną weryfikację danych Klientów i ograniczyła ryzyko operacyjne związane z potencjalnymi wyłudzeniami.

Błąd: Brak formularza kontaktowego.