Klauzula informacyjna

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym przez PIVOTAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , ul. Powązkowska 44C, 01-797 Warszawa, REGON: 012731585, NIP: 5251917075, jako administratora danych osobowych, do celów związanych z procedurą obsługi klienta oraz kontaktu z klientem drogą elektroniczną i telefoniczną. Podanie moich danych jest dobrowolne, jednak podanie danych jest niezbędne w celach opisanych w niniejszej klauzuli.
Uzupełnienie powyższego pola oznacza zgodę na otrzymywanie od PIVOTAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ informacji dotyczących oferty przesłanej drogą e-mailową. Zgodę można wycofać w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem PIVOTAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Dane osobowe osób korzystających z formularza kontaktowego przetwarzane są w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi zapytania przesłanego przez udostępniony formularz. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o przysługujących Państwu uprawnieniach znajduje się w naszej klauzuli informacyjnej RODO.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy:

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest PIVOTAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , ul. Powązkowska 44C, 01-797 Warszawa, REGON: 012731585, NIP: 5251917075

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:
a) listownie na adres: PIVOTAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Powązkowska 44C, 01-797 Warszawa
b) za pośrednictwem poczty elektronicznej: daneosobowe@pivotal.pl,
c) telefonicznie: +48 22 814 77 12

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA
1. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) realizacji zgłoszenia zapytania ofertowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit a i b RODO;
b) i/lub realizacji umowy w zakresie doradztwa prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit a i b RODO;
c) i/lub realizacji zgłoszenia uczestnika w szkoleniu na podstawie art. 6 ust. 1 lit a i b RODO;
d) i/lub nawiązania współpracy na podstawie art. 6 ust. 1 lit a i b RODO.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zapytania ofertowego i/lub realizacji umowy.

PRZYSŁUGUJĄCE UPRAWNIENIA
1. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych osobowych;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH
1. Podanie wymienionych w formularzu rejestracyjnym/kontaktowym danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do udzielenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe i/lub realizacji umowy doradztwa prawnego i/lub realizacji szkolenia.
2. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
3. Państwa dane nie będą przekazywane do innych odbiorców.
4. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.

Błąd: Brak formularza kontaktowego.