INTEGRATOR PIVOTAL

Efektywnie łączy procesy oraz systemy!

Moduł wspierający zarządzanie komunikacją pomiędzy wewnętrznymi systemami użytkownika a otoczeniem, usługami i systemami dostawców zewnętrznych na poziomie usług biznesowych.

ELASTYCZNA STRUKTURA

Wielomodułowa architektura zapewnia skalowalność i możliwość dostosowania do zróżnicowanych sekwencji API oraz formatów i treści komunikatów.

Warstwa middleware

Pełni rolę szyny danych. Udostępnia środowisko do sprawnego połączenia aplikacji klienckich, rozwiązań innych dostawców z produktami PIVOTAL POLSKA.

business proof

System został zweryfikowany podczas licznych działań pilotażowych i wdrożeń. Pozwala to na znaczną redukcję czasu i kosztów wdrożenia, a po uruchomieniu skrócenie czasu stabilizacji.

 

INTEGRATOR PIVOTAL umożliwia przygotowanie danej usługi w konfiguracji wymaganej dla użytkownika.

Podprocesy dotyczące określania sekwencji i mapowania odpowiadają potrzebom integrowanych systemów, uwzględniają różnice pomiędzy ich wersjami oraz dostępne funkcjonalności.

 

 

Integrator zapewnia wsparcie w zakresie:

  • wersjonowania i mapowania usługi
  • logowania wywołania (wraz z możliwością diagnostyki)
  • uwierzytelnienia wywołującego
  • możliwości budowy sekwencji wywołań określonych usług na API w zależności od potrzeby
  • możliwości przygotowania tzw. schematu domyślnego (szablonu/wzorca) wywołania danej usługi
  • dostarczenia definicji usługi (struktury i typów parametrów niezbędnych do ich wywołania)

INTEGRATOR PIVOTAL - WIELOPOZIOMOWA INTEGRACJA

KONEKTOR MIKROUSŁUG łączy i elastycznie skaluje: usługi, funkcjonalności, repozytoria danych, dokumentacje. Ułatwia obudowanie ich warstwą integracyjną i udostępnianie do niej dostępu z poziomu jednego interfejsu.

 

KONEKTOR BIZNESOWY umożliwia integrację  procesów biznesowych oraz realizowanych i wykorzystywanych systemów wewnętrznych i zewnętrznych użytkownika, kluczowych do realizacji podstawowych zadań.

KONEKTOR NATYWNY referencyjne procesy integracji z różnymi systemami z otoczenia zewnętrznego użytkownika, odpowiadające jego bieżącym i przyszłymi potrzebom. Dotyczą m.in.: KRS, BIR (GUS, REGON), CEIDG, KRD, KIR S.A. (Stir), BR, DZ.

PIVOTAL INTEGRATOR w bankowości

BANK.PL

Błąd: Brak formularza kontaktowego.