Program do windykacji należności

EDM 3.0. | ENTERPRISE DEBT MANAGEMENT

Odkryj nowy wymiar monitoringu należności i zarządzania wierzytelnościami Klientów. 

Platforma pozwala na zwinne zarządzanie standardowymi zadaniami i wdrażanie dedykowanych strategii: od prewencji po stały monitoring spłat zaległych należności oraz kompleksowe wsparcie procesu windykacji i restrukturyzacji.

Otwarta struktura umożliwia dobór realnie potrzebnych modułów, funkcjonalności oraz kroków, które najszybciej doprowadzą sprawy windykacyjne do końca. Pozwala na sprawną integrację z innymi, dotychczas wdrożonymi systemami.
Użytkownik może testować wiele strategii obsługi należności, a modele predykcyjne | sztuczna inteligencja automatycznie wskażą najlepsze z nich oraz kolejność i rodzaj najskuteczniejszych działań.
Platforma jest unikalnym rozwiązaniem informatycznym, opracowanym na podstawie know how ekspertów oraz doświadczeń PIVOTAL zebranych w ramach wielu wdrożeń systemów fintech dla banków, instytucji finansowych, firm windykacyjnych.
Platforma jest unikalnym rozwiązaniem informatycznym, opracowanym na podstawie know how ekspertów oraz doświadczeń PIVOTAL zebranych w ramach wielu wdrożeń systemów fintech dla banków, instytucji finansowych, firm windykacyjnych.

Praktyki biznesowe

Rozwiązanie zawiera zebrane z rynku bogate doświadczenia PIVOTAL POLSKA, nowoczesne, skuteczne i gotowe do użycia praktyki biznesowe. Skracamy czas potrzebny na wdrożenie oraz uzyskanie efektów biznesowych

Efektywność

zwinnie modyfikowane i wdrażane strategie odzyskiwania zaległych należności, większa liczba pomyślnie zakończonych spraw windykacyjnych, szybsze działanie mniejsze ryzyko pojawienia się dodatkowych kosztów windykacyjnych

automatyzacja

oszczędność czasu zespołu, większa wydajność działań, odpowiedź na problem luki pokoleniowej i perspektywy braku wykwalifikowanych pracowników redukcja kosztów operacyjnych związanych z procesami windykacyjnymi.

uniwersalny interface

wiele procesów windykacyjnych w jednym miejscu, dostęp do wszystkich danych, systemów, narzędzi użytkownika wykorzystywanych do obsługi procesów windykacji, łatwy dostęp z poziomu desktop oraz mobile.

zwinne zarządzanie

planowanie, monitoring, dystrybucja zadań zespołu windykacyjnego, szybkie reagowanie na problemy z ich wykonaniem, stała współpraca zespołu

OBSŁUGA KLIENTA 5.0

obsługa nowego Klienta: predykcja potrzeb, problemów, empatyzacja, zmniejszenie ryzyka utraty klienta. Widok 360 pełen obraz działań i potencjalnych zagrożeń

EDM 3.0. | ENTERPRISE DEBT MANAGEMENT - technologia odpowiadająca na wyzwania biznesu i instytucji finansowych

wyzwania:

 • coraz więcej przeterminowanych należności Klientów biznesowych jak i indywidualnych
 • opóźnienia w spłacie
 • konieczność wdrażania strategii windykacyjnych
 • konieczność szybkiej weryfikacji ogromnej ilości, nieustannie przyrastających, często rozproszonych danych
 • koniczność zwinnej interpretacji danych i  wdrażania dedykowanych strategii naprawczych

jak odpowiada na nie EDM 3.0. 

automatyczna identyfikacja zagrożenia niewypłacalności klientów na możliwie najwcześniejszym etapie

szybkie generowanie optymalnych scenariuszy zapobiegania zadłużeniu:
augmented intelligence, predykcja behawioralna, next best action

minimalizowanie ryzyka spłaty zadłużenia, kosztów procesów windykacyjnych, restrukturyzacyjnych

EDM 3.0. | ENTERPRISE DEBT MANAGEMENT - wielopoziomowa obsługa przeterminowanych należności i wierzytelności

Prewencja windykacyjna

Stały monitoring działań Klientów, terminów i wymaganych spłat należności. Automatyczne generowanie i wysyłka alertów (SMS, email) lub ustalenie listy działań dla call centre. Strategie naprawcze dostosowane do możliwości i preferencji Klienta.

Windykacja miękka

Identyfikacja przeterminowanych należności, zwinne reagowanie i generowanie najlepszych scenariuszy przy wykorzystaniu modeli predykcyjnych sztucznej inteligencji. Efektywniejsza spłata i zmniejszenie ryzyka możliwych strat i eskalacji problemu.

Windykacja twarda

Uruchomienie procesu windykacji, wypowiedzenie umowy, rozwiązania polubowne oraz windykacja sądowa,
egzekucyjna, outsourcing, sprzedaż należności, windykacja terenowa i restrukturyzacja.

EDM 3.0. | ENTERPRISE DEBT MANAGEMENT (EDM)

EDM 3.0. | ENTERPRISE DEBT MANAGEMENT: Kluczowy moduł platformy PIVOTAL-WINDYKACJA pozwala na kompleksową obsługę produktów klientów indywidualnych i biznesowych.

 • MODUŁ EDM / MONITORING (windykacja miękka): produkty monitorowane, wyszukiwarka spraw, statystyki spraw, sprawy windykacyjne, zlecenia.
 • MODUŁ EDM / REJESTRY (windykacja twarda): statystyka rejestrów, upadłości, restrukturyzacje, deklaracje spłaty, zgony, postępowania karne, outsourcing, sprzedaż wierzytelności, windykacje terenowe, postępowania sądowe, postępowania egzekucyjne, spisania, wypowiedzenia, koszty windykacyjne.
 • MODUŁ EDM / DZIAŁANIA (Widok 360/ monitoring): kalendarz, zadania, pisma, emaile, sms-y, telefony, notatki.

MODUŁ AI | ARTIFICIAL INTELLIGENCE

EDM 3.0 | MODUŁ ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI): Innowacyjny moduł wspierany algorytmami sztucznej inteligencji (AI), pozwalający na automatyzację i optymalizacje procesów windykacyjnych.

 • MODELE KLASYFIKACYJE: system tworzy kategorie produktów i działań windykacyjnych na podstawie danych Banków,
 • MODELE SCORINGOWE: system automatycznie tworzy i rekomenduje kolejkę spraw windykacyjnych, ustala priorytety, przewiduje ryzyko pojawienia się zadłużenia i rekomenduje działania. Pracownik zyskuje czas na decyzje i wdrożenie najlepszych rozwiązań,
 • MODELE NEXT BEST ACTION: system automatycznie definiuje jego skalę  rekomenduje najlepsze, kolejne kroki do wykonania.

 

MODUŁ INTEGRATOR

EDM 3.0 | INTEGRATOR: Moduł wspierający integrację z systemami wewnętrznymi i zewnętrznymi użytkownika.

 • call center,
 • z serwerem poczty,
 • bramką SMS,
 • dostawcą masowych wydruków,
 • systemami płatności,
 • BIK, KRS, CEDG, e -sądy.

WIĘCEJ O EDM 3.0. | AI

zobacz ofertę

prezentacja wideo

raport technologiczny

Miesięcznik BANK

Zobacz co mówią o nas nasi klienci

 • Krzysztof Karwowski

  Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie

  System standaryzuje czynności windykacyjne, uruchamiając odpowiednie scenariusze postępowania wobec klientów, jak choćby wysyłka SMS-ów z przypomnieniem, realizowana już w początkowej fazie powstawania zaległości. − To właśnie szybka reakcja na zaległości w spłacie zapewnia wyższą skuteczność windykacyjną i niejednokrotnie zapobiega konieczności wdrożenia kolejnych działań generujących wysokie koszty po stronie banku − podkreśla.

 • Paweł Gula

  Prezes Zarządu Centrum Rozwoju Usług Zrzeszeniowych

  System dedykowany bankowości spółdzielczej został zaprojektowany wraz z firmą Pivotal Polska jako rozwiązanie wielobankowe, elastyczne i otwarte na rozszerzenia o nowe moduły biznesowe i może być użytkowany przez każdy bank spółdzielczy w Polsce.

 • Krzysztof Karwowski

  Prezes Zarządu Centrum Rozwoju Usług Zrzeszeniowych

  Proces windykacji, zwłaszcza tej „miękkiej” wspierany jest automatycznymi działaniami systemu, jak chociażby przypomnienie o racie kredytu wysyłane SMS-em do dłużnika. SFInX standaryzuje czynności, tworząc scenariusze postępowania wobec klientów i to już w początkowej fazie zaległości w spłacie, co zapewnia wyższą skuteczność windykacyjną.

 • Credit Agricole Bank Polska S.A.

  Firma PIVOTAL POLSKA wdrożyła w Credit Agricole Bank Polska S.A. system PIVOTAL CRM – Moduł Windykacji. Projekt zrealizowany został w okresie od marca 2016 do marca 2017 i obejmował obsługę procesów windykacyjnych, m.in. monitoring, windykację telefoniczną, windykacje terenową, wsparcie dla postępowania sądowego – EPU.

Błąd: Brak formularza kontaktowego.