Program do zarządzania projektami i zadaniami

TASK MANAGEMENT SYSTEM (TMS) – wirtualny menadżer zadań Twojego zespołu.

Nieocenione wsparcie menadżera | lidera zespołów stacjonarnych
i rozproszonych. Ułatwia zarządzanie wieloma zadaniami, terminami,
kolejkami spraw i działaniami w obrębie każdego z zadań zespołu lub pracownika.

Dostępne z każdego miejsca i urządzenia: biuro, wyjazd służbowy czy praca zdalna. Świetnie sprawdza się w hybrydowym modelu pracy.

WIRTUALNY MANAGER ZADAŃ

łatwe i efektywne planowanie działań zespołów stacjonarnych i rozproszonych. Procesy, zadania widoczne i dostępne z poziomu jednego interface dla każdego użytkownika (menadżer, pracownik, zespół). Dane, daty, zakres zadań bieżąco aktualizowane. Dostępne w biurze (desktop) i na urządzeniach mobilnych.

WSPARCIE ZESPOŁU | PROJEKTU

sprawne przetwarzanie dużej ilości zadań, dystrybucja i weryfikacja stanu wykonania. Większa efektywność pracy zespołu, mniejsze ryzyko opóźnień i błędów. Podpowiada rodzaj i kolejność realizacji zadań, ich ilość w ciągu danego dnia, tygodnia, miesiąca oraz planowane na przyszłość zgodnie z ich priorytetem. Generuje listy raportowe. Pozwala na zwinne wdrażanie nowych strategii i optymalizację już istniejących.

PRZYJAZNY INTERFACE UŻYTKOWNIKA

Intuicyjny, łatwy w użyciu system. Daje możliwość zwinnego przechodzenia pomiędzy funkcjonalnościami. Nie wymaga wielogodzinnych szkoleń i przygotowania użytkownika. Wdrażany jest w modelu Train the Trainer. Usprawnia proces przeglądania, zarządzania aktywnymi zadaniami oraz szybkie dodawanie nowych kiedy pojawi się potrzeba.

INTEGRACJA

system łączy rozproszone bazy danych, systemy wewnętrzne i zewnętrzne użytkownika. Pozwala na zebranie w jednym miejscu kluczowe dane i dokumentację generowaną przez menagera oraz pracowników oraz raporty, zestawienia, dashboard informacyje.

ZARZĄDZANIE ZADANIAMI | system TMS

System TMS ułatwia tworzenie i zarządzanie wieloma, zróżnicowanymi zadaniami pracowników.

Codzienne weryfikowanie stanu wykonania pracy, możliwych opóźnień i koniecznych zmian zakresu staje się łatwe dla menadżera oraz każdego członka zespołu. 

TMS oferuje wiele funkcjonalności, m.in.:

 • ZADANIA SŁUŻBOWE  zespół | pracownik
 • ZADANIA PRYWATNE  działania | plany 
 • DELEGOWANIE  ZADAŃ nieobecności | nagłe zdarzenia 
 • MONITOROWANIE  wykonanie | opóźnienia
 • ZADANIA AUTOMATYCZNE
 • PLANOWANIE WYKONANIA daty | zakres
 • TYPY ZADAŃ klient | oferta 
 • i wiele innych …

KALENDARZ ZADAŃ | system TMS

System TMS zawiera wirtualny kalendarz zadań. Dostępny z każdego miejsca, łatwy w obsłudze i funkcjonalny. Pozwala zwinnie zarządzać zadaniami zespołu każdego dnia i planować działania w skali tygodnia, miesiąca, roku. Widok aktualnego obciążenia pracownika, nieobecności, nagłych zdarzeń ułatwia menadżerowi działanie w zmianie.

Kalendarz dostępny w systemie TMS zawiera m.in.:

 • DZIEŃ zadania | plan | realizacja 
 • TYDZIEŃ zadania | plan | realizacja 
 • MIESIĄC zadania | plan | realizacja 
 • ZARZĄDZANIE ZADANIAMI | stan realizacji 
 • ZARZĄDZANIE ZADANIAMI | dni wolne
 • ZARZĄDZANIE obciążenie zespołów
 • ZARZĄDZANIE urlopami 
 • i wiele innych … 

INTEGRACJA | system TMS

System TMS może być zintegrowany z wewnętrznymi i zewnętrznymi systemami wdrożonymi i wykorzystywanymi w firmie. Dane, działania, procesy widoczne są z poziomu jednego interface użytkownika.  

Błąd: Brak formularza kontaktowego.