Projekty

PIVOTAL POLSKA wdraża innowacyjne systemy informatyczne, prototypuje i testuje unikalne podejście do wsparcia procesów biznesowych w ramach własnego Centrum Badawczo – Rozwojowego Współpracuje z partnerami biznesowymi oraz ekspertami najlepszych ośrodków badawczych w Polsce. Zespół PIVOTAL POLSKA zrealizował kilkadziesiąt biznesowych projektów wdrożeniowych w tym kilka współfinansowanych ze środków funduszy UE. Rezultaty zostały zaimplementowane w wielu instytucjach, przedsiębiorstwach i stanowią cenną bazę know how firmy.

OPRACOWANIE INNOWACYJNEGO NARZĘDZIA KLASY SDC (ANG. SMART DEBT COLLECTION) WSPIERAJĄCEGO PROCESY WINDYKACYJNE

Czas realizacji: 2018 – 2021
Partnerzy projektu: Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych,
Efekt projektu: Platforma PIVOTAL-WINDYKACJA 
Program: POIR.01.01.01-00-0915/17, w ramach Działania 1.1, Poddziałania 1.1.1 PO IR „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

 

Celem projektu było opracowanie innowacyjnego systemu informatycznego klasy SDC (ang. Smart Debt Collection) wspierającego procesy monitoringu należności i windykacji w bankach i firmach windykacyjnych. Prace realizowane w kolejnych fazach projektu, stałe konsultacje efektów z partnerami biznesowymi, monitoring sytuacji rynkowej i aktualnych wymagań dotyczących wsparcia procesów windykacyjnych (metodyka CRISP – DM) oraz pozytywnie zakończone działań pilotażowych pozwoliły ustalić zespołowi PIVOTAL finalne założenia dotyczące wdrożenia systemu SDC-AI na rynek i podjąć pierwsze działania w tym zakresie. Opracowane w ramach projektu rozwiązanie Platforma PIVOTAL – WINDYKACJA to połączenie konwencjonalnego systemu windykacji, oraz zintegrowanego z nim komponentu wypracowywania reguł decyzyjnych wspieranego przez algorytmy sztucznej inteligencji.

STEVIA | SYSTEM WSPARCIA KONSERWACJI I MONITOROWANIA EKSPLOATACJI NACZEP CIĄGNIKÓW SIODŁOWYCH WYKORZYSTUJĄCY ZAAWANSOWANE METODY SZTUCZNEJ INTELIGENCJI

Czas realizacji: 2017 – 2020
Partnerzy projektu: Politechnika Śląska, SkyTech Research Sp. z o.o. Wielton S.A
Program: POIR.01.02.00-00-0242/16, w ramach Działania „Sektorowe programy B+R”, Programu Sektorowego „INNOMOTO”

STEVIA robocza nazwa systemu teleinformatycznego, prototypowanego w ramach projektu, z elementami mechatronicznymi funkcjonującymi w oparciu o zaawansowane algorytmy ekspertowe i system telematyczny. Jego główną grupą docelową będą użytkownicy naczep ciągników siodłowych, a w dalszej kolejności także innych środków transportu zbiorowego, indywidualnego (przewóz osób jak i towarów). Efektem projektu jest kompleksowy system wsparcia konserwacji i monitorowania eksploatacji naczep ciągników siodłowych. Dzięki zastosowaniu unikalnych metod eksperckich oraz dedykowanych algorytmów sterujących osiągnięty zostanie wysoki poziom autonomiczności platformy (środka transportu w obrębie którego funkcjonować będzie system), odznaczający się przejęciem określonych funkcji decyzyjnych od osoby (osób) kierujących daną platformą. Rozwiązanie takie w zamierzeniu będzie miało wpływ na bezpieczeństwo środka transportu oraz jego otoczenia poprzez eliminacje możliwości podejmowania decyzji sprzecznych z ustalonymi procedurami dla określonych zdarzeń lub zaistniałych warunków. Cel projektu zostanie osiągnięty w toku realizacji badań przemysłowych oraz prac rozwojowych.

Rezultat projektu zostanie zaoferowany na rynku w postaci usługi, dostępnej dla użytkowników naczep ciągników siodłowych.

Błąd: Brak formularza kontaktowego.