Projekty

PIVOTAL POLSKA wdraża innowacyjne systemy informatyczne, prototypuje i testuje unikalne podejście do wsparcia procesów biznesowych w ramach własnego Centrum Badawczo – Rozwojowego Współpracuje z partnerami biznesowymi oraz ekspertami najlepszych ośrodków badawczych w Polsce. Zespół PIVOTAL POLSKA zrealizował kilkadziesiąt biznesowych projektów wdrożeniowych w tym kilka współfinansowanych ze środków funduszy UE. Rezultaty zostały zaimplementowane w wielu instytucjach, przedsiębiorstwach i stanowią cenną bazę know how firmy.

OPRACOWANIE INNOWACYJNEGO NARZĘDZIA KLASY SDC (ANG. SMART DEBT COLLECTION) WSPIERAJĄCEGO PROCESY WINDYKACYJNE
SYSTEM WSPARCIA KONSERWACJI I MONITOROWANIA EKSPLOATACJI NACZEP CIĄGNIKÓW SIODŁOWYCH WYKORZYSTUJĄCY ZAAWANSOWANE METODY SZTUCZNEJ INTELIGENCJI

    Forma współpracy*: