Co to jest windykacja?

Problem niewypłacalności klientów biznesowych oraz indywidualnych skłania coraz większą liczbę firm do zastanowienia się nad tym, co to jest windykacja oraz jakie działania można podjąć z wyprzedzeniem, aby uniknąć konieczności egzekwowania długów od kontrahentów. Przedsiębiorstwa współpracujące z wieloma podmiotami muszą być odpowiednio przygotowane pod kątem wyzwań związanych m.in. z zarządzaniem wierzytelnościami oraz monitoringiem spłat należności. Równie istotna jest zdolność do efektywnej prewencji przed eskalacją zadłużenia u klienta, który mógłby mieć problem z późniejszym uregulowaniem narastającego długu.

W dalszej części artykułu wyjaśniamy między innymi: na czym polega windykacja, jakie można wyróżnić procesy windykacyjne oraz jaki system wybrać, aby zapewnić swojej organizacji możliwość skutecznej obsługi wierzytelności.

Windykacja – co to jest?

Przed przejściem do omówienia tego, w jaki sposób firma może zarządzać wierzytelnościami oraz monitorować spłaty należności, warto poświęcić kilka słów samemu pojęciu windykacji. Windykacja – co to znaczy i czy jest ona legalna?

Windykacja to, w najprostszym ujęciu, dochodzenie swoich należności od dłużnika. Jeśli działania windykacyjne odbywają się zgodnie z przepisami prawa, to jest ona jak najbardziej legalna. Celem szeregu czynności podejmowanych w ramach windykacji jest skuteczne wyegzekwowanie spłaty długu, zazwyczaj w formie pieniężnej. W przypadku dłużników biznesowych mamy najczęściej do czynienia z windykacją nieuregulowanych faktur, natomiast w przypadku zadłużonych osób fizycznych – z windykacją z tytułu np. niespłaconych pożyczek czy rat kredytów.

Należy podkreślić, że z podjęciem działań windykacyjnych nie powinno się zwlekać. Wraz z upływem czasu szanse na odzyskanie należności maleją, a powstały zator płatniczy może zagrozić płynności finansowej firmy. W tym kontekście warto zaznaczyć, że postępowanie windykacyjne może prowadzić zarówno sam wierzyciel, jak i jego pełnomocnik lub profesjonalna firma windykacyjna.

Jakie procesy windykacji należności możemy wyróżnić?

Kiedy wiesz już, co oznacza windykacja, z pewnością dojdziesz do słusznego wniosku, że charakteryzuje ją duża złożoność. Składają się na nią różne procesy windykacyjne – co jednak istotne, nie w każdej instytucji czy firmie są one rozumiane czy nazywane tak samo.

Czy można więc wskazać, które procesy windykacyjne odgrywają kluczową rolę? Tak, zalicza się do nich procesy odbywające się w ramach tzw. prewencji windykacyjnej. Warto wśród nich wyróżnić:

 • monitoring działań i sytuacji klientów, pozwalający zapobiec powstawaniu zadłużeń,
 • skuteczne wdrażanie dedykowanych strategii naprawczych – dostosowanie planu działania do możliwości klientów umożliwia szybsze odzyskanie należności.

Kiedy prewencja windykacyjna okaże się nieskuteczna, konieczne jest podjęcie kolejnych kroków w postaci windykacji miękkiej, a następnie windykacji twardej. Nieocenionym wsparciem w efektywnej realizacji działań windykacyjnych na wszystkich etapach jest zaawansowane narzędzie stworzone przez doświadczonych ekspertów PIVOTAL POLSKA – Enterprise Debt Management EDM 3.0. O tym, co wyróżnia ten system oraz jakie są jego najistotniejsze zalety i funkcje, opowiemy w kolejnej sekcji.

Program EDM 3.0. – wprowadź monitoring należności i zarządzanie wierzytelnościami na wyższy poziom

W realiach wielu firm oraz instytucji finansowych przeterminowane należności klientów stały się dużej rangi problemem, który niekiedy potrafi zaprowadzić wierzycieli na skraj finansowej przepaści. Chcąc zapobiec urzeczywistnieniu się najgorszych scenariuszy, przedsiębiorstwa muszą zmierzyć się z wieloma wyzwaniami, takimi jak m.in.:

 • bieżąca weryfikacja dużych ilości danych, które cały czas przyrastają, a jednocześnie nierzadko są rozproszone, co utrudnia cały proces,
 • opracowywanie i wdrażanie skutecznych strategii windykacyjnych,
 • potrzeba zwinnej interpretacji zgromadzonych danych, a także wdrażania strategii naprawczych dopasowanych do konkretnego klienta.

Platforma PIVOTAL–WINDYKACJA, której kluczowym modułem jest EDM 3.0., oferuje szereg funkcjonalności stanowiących odpowiedź na każdą z wyżej poruszonych kwestii. Przekonaj się, co może zapewnić Twojej firmie to innowacyjne narzędzie.

EDM 3.0. – kompleksowa obsługa wierzytelności wspierana przez najnowsze technologie

EDM 3.0. to rozwiązanie, które pozwala firmom na skuteczne stawienie czoła wyzwaniom z zakresu monitoringu należności oraz zarządzania wierzytelnościami. Jakie możliwości oferuje ten program? Warto zaznaczyć, że EDM 3.0. charakteryzuje się imponującą kompleksowością, ponieważ:

 • umożliwia efektywne zarządzanie bieżącymi, ustandaryzowanymi zadaniami, co znacząco przyspiesza i ułatwia pracę osobom odpowiedzialnym za ich wykonanie,
 • pozwala na wdrażanie różnego rodzaju dedykowanych strategii – mogą one dotyczyć zarówno prewencji, bieżącego monitoringu spłat czy wsparcia procesów windykacyjnych, a także restrukturyzacyjnych,
 • charakteryzuje się otwartą strukturą, dzięki której użytkownik może w wygodny sposób dobrać sobie moduły i funkcjonalności pozwalające na szybsze doprowadzenie sprawy windykacyjnej do satysfakcjonującego finału,
 • zapewnia możliwość bezawaryjnej integracji z innymi wdrożonymi systemami,
 • daje użytkownikom szansę na testowanie różnych strategii obsługi należności we współpracy ze sztuczną inteligencją – zaimplementowane moduły predykcyjne w automatyczny sposób wskazują optymalne strategie oraz to, jakie działania najlepiej kolejno podjąć.

Bogactwo funkcjonalności oferowanych przez program EDM 3.0. gwarantuje firmom decydującym się na jego wdrożenie pełną kontrolę nad monitoringiem spłat i zarządzaniem wierzytelnościami.

Jakie korzyści może zapewnić użytkownikom EDM 3.0.?

Szeroki wachlarz możliwości, jakie program EDM 3.0. proponuje użytkownikom, zapewnia im wiele korzyści. Co zyskuje firma, która zdecyduje się wdrożyć u siebie to rozwiązanie?

 • Jedną z podstawowych korzyści zapewnianych użytkownikom przez EDM 3.0. jest automatyzacja pracochłonnych i często powtarzalnych oraz monotonnych zadań zespołu windykacyjnego. Korzystając z pomocy stworzonego przez nas asystenta AI, możesz usprawnić sobie szereg procesów, takich jak np. dystrybuowanie monitów, monitoring danych i działań klientów czy śledzenie terminowości spłacania długu. Pozwala to nie tylko zwiększyć wydajność realizowanych działań i zaoszczędzić czas zespołu, ale także zapewnia rozwiązanie problemu luki pokoleniowej oraz związanej z nią perspektywą braku kompetentnych pracowników. Warta podkreślenia jest także redukcja kosztów operacyjnych wynikających z procesów prowadzonych w ramach windykacji.
 • Dzięki EDM 3.0. możesz zwinnie modyfikować i wdrażać strategie odzyskiwania długów. Wpływa to na wyższą efektywność i szybkość działań: sprawy windykacyjne częściej kończą się sukcesem, a ryzyko dodatkowych kosztów czy opóźnień zostaje zminimalizowane. Rozwiązania zaimplementowane w EDM 3.0. sprzyjają lepszej dystrybucji zadań zespołu windykacyjnego oraz usprawniają komunikację wewnątrz niego, co pozwala szybciej reagować na problemy z wykonaniem poszczególnych obowiązków.
 • Aby obsługa procesów windykacyjnych przebiegała optymalnie, wykorzystywane przez zespół narzędzia muszą być wygodne i intuicyjne. W ramach jednej platformy łączymy ze sobą wiele zintegrowanych procesów z różnych obszarów, w tym monitoringu należności, windykacji czy obsługi finansowej klientów. Komfortową pracę zapewnia łatwy dostęp do wszystkich danych i narzędzi zarówno z poziomu desktopowego, jak i mobilnego.
 • EDM 3.0. oferuje Widok 360, który zapewnia kompleksowe spojrzenie na sytuację klienta i pozwala ocenić zarówno jego działania, jak i ewentualne zagrożenia. Dużą korzyścią wynikającą z wdrożenia tego rozwiązania jest możliwość optymalizacji obsługi klienta w zakresie predykcji potrzeb, empatyzacji czy wielokanałowej komunikacji.

Nie można nie wspomnieć również o tym, że decydując się na wdrożenie EDM 3.0, organizacja zapewnia sobie przede wszystkim wysokiej klasy program opracowany w oparciu o know-how ekspertów oraz wieloletnie doświadczenie PIVOTAL POLSKA w zakresie wdrażania systemów m.in. dla banków czy instytucji finansowych

Z jakich modułów składa się platforma PIVOTAL – WINDYKACJA?

Bardzo wartościowe z perspektywy użytkownika jest to, że EDM 3.0 w ramach jednego rozwiązania oferuje aż trzy różne moduły. Czym się one charakteryzują?

Moduł EDM 3.0 pozwala na kompleksową obsługę przeterminowanych należności. Za jego sprawą może być prowadzony każdy etap zarządzania wierzytelnościami.

 • Prewencja windykacyjna – obejmująca stały monitoring sytuacji i produktów klienta. Zastosowanie Widoku 360 pozwala na opracowanie skutecznych strategii dopasowanych do danego klienta, które umożliwią szybkie wykrywanie potencjalnych zagrożeń i uniknięcie przyszłych problemów finansowych w jego przypadku.
 • Windykacja miękka – w jej ramach identyfikuje się przeterminowane należności i z pomocą AI generuje się scenariusze umożliwiające sprawniejszą spłatę i ograniczenie ryzyka eskalacji zadłużenia.
 • Windykacja twarda – wiąże się między innymi z: uruchomieniem procesu windykacji, realizacją windykacji sądowej, polubownej i egzekucyjnej, sprzedażą należności czy windykacją terenową oraz restrukturyzacją.

Moduł AI jest wspierany przez algorytmy sztucznej inteligencji i umożliwia przeprowadzenie optymalizacji oraz automatyzacji procesów windykacyjnych. Wykorzystuje różne modele predykcyjne, w tym np. modele klasyfikacyjne czy scoringowe. Dodatkowo pozwala użytkownikom na projektowanie i testowanie dedykowanych strategii windykacyjnych.

Moduł Integrator odpowiada za wsparcie integracji z wewnętrznymi i zewnętrznymi systemami użytkownika, takimi jak np. systemy płatności czy serwer poczty.

Wiesz już, jak istotną rolę odgrywa windykacja należności i co to jest za proces. Jeśli prowadzisz firmę, w której zachodzi potrzeba kompleksowej obsługi wierzytelności, to platforma PIVOTAL – WINDYKACJA oraz współtworzące ją moduły stanowią rozwiązanie odpowiednie dla Ciebie.

Zapraszamy do kontaktu.


Błąd: Brak formularza kontaktowego.