Miesięcznik Finansowy BANK | PIVOTAL POLSKA o systemie SFINX

W październikowym wydaniu Miesięcznika BANK ukazała się artykuł pt. System SFInX przyspiesza adaptację nowych technologii w bankowości spółdzielczej, w którym przedstawicielki zespołu projektowego SFInX: Jolanta Orełko (PIVOTAL POLSKA) oraz Agata Korytko (Centrum Rozwoju Usług Zrzeszeniowych – CRUZ) przedstawiły potencjał systemu SFInX, zwłaszcza w kontekście aktualnych zmian rynkowych wywołanych pandemią i potrzeb sektora bankowości spółdzielczej.

PIVOTAL POLSKA SFInX software

Pandemia odcisnęła piętno na aktualnej sytuacji sektora bankowego. Wywołała kryzys i spowolnienie gospodarcze, ale dała również niespotykany dotychczas impuls do zmian. Kluczową z nich jest transformacja cyfrowa, która – jak się szacuje – przyspieszyła nawet od trzech do pięciu lat!

Nowe technologie i wymagania nowego Klienta postCOVID, zmiana modeli operacyjnych i wymagane narzędzia oraz sprawna sprzedaż unikalnych produktów finansowych to niektóre z zagadnień poruszonych w artykule: System SFInX przyspiesza adaptację nowych technologii w bankowości spółdzielczej,.

PIVOTAL POLSKA | PAŹDZIERNIK 2021

Błąd: Brak formularza kontaktowego.