Miesięcznik Finansowy BANK / czerwiec 2021 – PIVOTAL POLSKA o trendach

Bankiem numer jeden na świecie będzie firma technologiczna!

Brett King

W czerwcowym wydaniu Miesięcznika Finansowego BANK ukazał się artykuł PIVOTAL: Bankowość post-COVID: wyzwania, trendy, technologie. Jesteśmy świadkami ewolucji, jakiej podlegają banki, w tym także banki spółdzielcze. Wśród wielu ekspertów panuje przekonanie, że bank przyszłości to bank cyfrowy, potrafiący stworzyć przemyślaną strategię rozwoju w tym obszarze. To z kolei oznacza konieczność inwestycji w projekty i rozwiązania IT. Źródłem sukcesu najlepszych biznesów, w tym także technologicznych i bankowych, jest: być o kilka kroków do przodu przed pozostałymi.

Jak działać, odnosić sukcesy kiedy gospodarka podlega zmianom ? Jak zwinnie rozwiązywać problemy i wdrażać technologie, które pozwolą utrzymać pozycję na rynku? O tym jak również o trendach i technologiach przyszłości w artykule, który w całości dostępny jest wyłącznie na stronie www.pivotal.pl!

    Forma współpracy*: