BS-NET.pl: Jarosław Kozicki Prezes Zarządu PIVOTAL POLSKA o systemie SFInX …

Sprawny przebieg procesu kredytowego jest istotnym czynnikiem kształtującym satysfakcję klientów i wpływa na ogólne zadowolenie z usług konkretnego banku. Dobrze wiedzą o tym Banki Spółdzielcze, które kładą duży nacisk na bezpośrednie relacje i indywidualne podejście do klienta. Coraz trudniej będzie sprostać tym oczekiwaniom, bez odpowiedniego wsparcia ze strony nowych technologii. Odpowiedzią jest system SFInX.

„W stale zmieniającej się sytuacji rynkowej, przy konieczności zwinnego przetwarzania ogromnych repozytoriów danych i generowania oferty dostosowanej do potrzeb nowego Klienta postCOVID, czas to deficytowy towar. − SFInX daje pracownikom banku możliwość sprawnego działania w obrębie kluczowych, standardowych kroków. Dodatkowo skraca czas potrzebny na gromadzenie i porządkowanie danych oraz umożliwia szybkie wdrażanie najlepszych produktów i usług, na podstawie realnych potrzeb klientów„.

Jarosław Kozicki, Prezes Zarządu PIVOTAL POLSKA

W portalu BS-NET.pl opublikowany został wywiad z przedstawicielami banków spółdzielczych. W rozmowie wziął udział Jarosław Kozicki, Prezes Zarządu PIVOTAL POLSKA i przedstawił perspektywę dostawcy technologii informatycznych w kontekście różnych wyzwań cyfryzacji banków spółdzielczych, a zwłaszcza możliwości systemu SFInX.

PIVOTAL POLSKA | PAŹDZIERNIK 2021

Błąd: Brak formularza kontaktowego.