aleBank.pl: INTEGRATOR PIVOTAL dostosowany do potrzeb bankowości.

W portalu aleBANK.pl ukazał się artykuł o jednym z kluczowych rozwiązań, produktów pt.: Integrator Pivotal dostosowany do potrzeb bankowości, który zamieszczamy w całości poniżej …

PIVOTAL INTEGRATOR moduł wspierający zarządzanie komunikacją pomiędzy wewnętrznymi systemami bankowymi a otoczeniem, usługami i systemami dostawców zewnętrznych na poziomie usług biznesowych.

Wielomodułowa architektura zapewnia skalowalność i możliwość dostosowania do zróżnicowanych sekwencji API oraz formatów i treści komunikatów.

Warstwa middleware (pełniąca rolę szyny danych) udostępnia środowisko do sprawnego połączenia aplikacji klienckich, rozwiązań innych dostawców z produktami PIVOTAL POLSKA:  CRM, platformą PIVOTAL – WINDYKACJA i modułem EDM (Enterprise Debt Management).

Konektor biznesowy PIVOTAL POLSKA udostępnia usługę integracyjną dla procesów biznesowych oraz realizowanych i wykorzystywanych systemów wewnętrznych i zewnętrznych w Banku, kluczowych do realizacji podstawowych zadań. Integracja możliwa jest z:

 • systemami transakcyjnymi: Def3000, Def3000 DB, Def2500, Integrator Softnet, Integrator Novum
 • usługami dedykowanymi: GryfCard, Generali Rubinet Concordia
 • usługami internetowymi i mobilnymi: www, bramki SMS, poczta
 • systemem analitycznym (automatyzacja) i modułem sztucznej inteligencji (AI): modele predykcyjne, Champion Challenger, augmented intelligence, data mining

Konektor biznesowy umożliwia wykonanie:

 • translacji technologii komunikacyjnej pomiędzy systemem źródłowym (REST, SOAP, CORBA, PL/SQL, plik) na natywną komunikację
 • implementacji logiki biznesowej zapewniającej kompatybilność przyłączanego systemu z systemami użytkownika.

Integracja bazuje na gotowych sekwencjach wymiany komunikatów. Wdrażamy rozwiązania zweryfikowane podczas licznych działań pilotażowych. Pozwala to na znaczną redukcję czasu i kosztów wdrożenia, a po uruchomieniu skrócenie czasu stabilizacji. Jeżeli użytkownik posiada już własny system konektor PIVOTAL POLSKA dostarcza własne środowisko integracyjne co ułatwia połączenie z naszymi technologiami i redukuje wymagane prace analityczno – integracyjne, a finalnie również koszty operacji.

Konektor biznesowy umożliwia przygotowanie danej usługi w konfiguracji wymaganej dla danego Banku. Podprocesy dotyczące określania sekwencji i mapowania odpowiadają potrzebom integrowanych systemów (DEF2500, DEF3000). Uwzględniają różnice pomiędzy systemami bankowymi, ich wersjami oraz sposobem wykorzystania dostępnych funkcjonalności w transakcjach finansowych.

Konektor biznesowyzapewnia wsparcie w zakresie:

 • wersjonowania i mapowania (w zależności od Banku) usługi;
 • logowania wywołania (wraz z możliwością diagnostyki)
 • uwierzytelnienia wywołującego
 • możliwości  budowy sekwencji wywołań określonych usług na API w zależności od potrzeby
 • możliwości przygotowania tzw. schematu domyślnego (szablonu/wzorca)  wywołania danej usługi
 • dostarczenia definicji usługi (struktury i typów parametrów niezbędnych do ich wywołania).

KONEKTOR NATYWNY – kolejny poziom integracji dostosowany do wymagań Klienta:

Konektor natywny daje bardzo szerokie zastosowanie, udostępniając dla Banku referencyjne procesy integracji z różnymi systemami z otoczenia zewnętrznego Banku. Zespół PIVOTAL POLSKA wdraża i optymalizuje zakres ich działania zgodnie z wymaganiami banku, aktualnymi i przyszłymi potrzebami. Stosowane konektor natywne dotyczą m.in. : KRS, BIR (GUS, REGON), CEIDG, KRD, KIR S.A. (Stir), BR, DZ.

Wdrożenie systemów IT wspierających procesy bankowe wymaga integracji wielu istniejących usług, funkcjonalności, repozytoriów danych, dokumentów. Kluczowa jest integracja wielu systemów, obudowanie ich warstwą integracyjną i udostępnianie do niej dostępu z poziomu jednego interfejsu. Konektor mikro usług ułatwia niezależny rozwój funkcjonalności, ich skalowalność i dostępność. Zapewnia krótki czas pomiędzy wydaniami i w razie potrzeby sprawną wymianę komponentów.

  Forma współpracy*: