Nowy Klient postCovid

Lockdown i związane z tym ograniczenie dostępu do tradycyjnych kanałów dystrybucji zmieniły podejście Klientów do zakupu produktów i usług finansowych. Kluczowe znaczenie zyskały kanały elektroniczne. Wiele dotychczas powszechnych aktywności w placówkach stacjonarnych musiało sprawnie i znacznej skali przenieść się do strefy digital. Szybko w analizach rynkowych i raportach branżowych nowa sytuacja i nowe wywołane przez nią zachowania Klientów zdefiniowane zostały jako nowe podejście postCOVID lub Klient postCovid. Co właściwie kryje się pod tym pojęciem?

Przede wszystkim konsument, który sprawnie i chętnie korzysta z bankowości cyfrowej. Nie tylko kupuje ale doświadcza produkty, usługi. Wymaga zrozumienia swoich indywidualnych, zróżnicowanych potrzeb i odpowiedzi na nie, najlepiej poprzez dostosowane, skrojone na miarę usługi lub produkty finansowe.

Banki i instytucje finansowe są traktowane podobnie do pozostałych firm dystrybuujących produkty lub usługi. Pozytywne doświadczenia Klientów, wielokanałowa obsługa, łatwe korzystanie z platforma zakupowych oraz oferty stale ulepszane pod kontem zmieniających się wymagań to droga do utrzymania Klienta postCOVID. Brak takiego podejścia może szybko doprowadzić do jego utraty. Klienci banków są gotowi na wielokrotną zmianę jeżeli podejście instytucji i oferta nie spełniają ich wymagań.

Więcej o Klientach postCOVID w artykule PIVOTAL POLSKA opublikowanym w BS-NET.pl Nowy klient postCOVID – wyzwania dla bankowości spółdzielczej – BS-NET.pl.

Błąd: Brak formularza kontaktowego.