SFInX system dla bankowości spółdzielczej

System SFInX powstał jako odpowiedź na potrzeby bankowości spółdzielczej. Uwzględnia wspólne, dobre praktyki i standardy wypracowane podczas dotychczasowej działalności sektora oraz firm specjalizujących się we wdrażaniu zaawansowanych rozwiązań fintech.

Optymalizuje procesy: sprzedaży i obsługi kredytów detalicznych − SFInX Detal − oraz zarządzania należnościami i wierzytelnościami klientów − SFInX Windykacja. Automatyzuje powtarzalne, często pracochłonne czynności związane z każdym z tych obszarów i umożliwia wdrażanie optymalnych strategii operacyjnych.

Jest efektem projektu realizowanego przez PIVOTAL POLSKA (dostawca technologii) oraz
Centrum Rozwoju Usług Zrzeszeniowych (koordynator prac zespołu projektowego SFInX).

Proces windykacji, zwłaszcza tej „miękkiej” wspierany jest automatycznymi działaniami systemu, jak chociażby przypomnienie o racie kredytu wysyłane SMS-em do dłużnika. SFInX standaryzuje czynności windykacyjne, tworząc scenariusze postępowania wobec klientów i to już w początkowej fazie zaległości w spłacie. To właśnie szybka reakcja na zaległości w spłacie zapewnia wyższą skuteczność windykacyjną i niejednokrotnie zapobiega konieczności wdrożenia kolejnych działań generujących wysokie koszty po stronie banku.

Krzysztof Karwowski
Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie

W listopadowym wydaniu Miesięcznika BANK ukazała się artykuł pt. System SFInX przyspiesza adaptację nowych technologii w bankowości spółdzielczej, w którym przedstawicielki zespołu projektowego SFInX: Jolanta Orełko (PIVOTAL POLSKA) oraz Agata Korytko (Centrum Rozwoju Usług Zrzeszeniowych – CRUZ) przedstawiły potencjał systemu SFInX, zwłaszcza w kontekście aktualnych zmian rynkowych wywołanych pandemią i potrzeb sektora bankowości spółdzielczej.

Pandemia odcisnęła piętno na aktualnej sytuacji sektora bankowego. Wywołała kryzys i spowolnienie gospodarcze, ale dała również niespotykany dotychczas impuls do zmian. Kluczową z nich jest transformacja cyfrowa, która – jak się szacuje – przyspieszyła nawet od trzech do pięciu lat!

Nowe technologie i wymagania nowego Klienta postCOVID, zmiana modeli operacyjnych i wymagane narzędzia oraz sprawna sprzedaż unikalnych produktów finansowych to niektóre z zagadnień poruszonych w artykule. Tylko na stronie PIVOTAL POLSKA dostępny artykuł w całości!

Błąd: Brak formularza kontaktowego.