Platforma
PIVOTAL WINDYKACJA

Odkryj nowy wymiar monitoringu należności i zarządzania wierzytelnościami.

 

Platforma PIVOTAL-WINDYKACJA – technologia odpowiadająca na wyzwania post COVID-19


Jednym z kluczowych wyzwań post COVID dla banków, instytucji finansowych i firm windykacyjnych jest efektywne realizowanie usług i procesów dotyczących wierzytelności. Pandemia przyniosła znaczny wzrost spraw dotyczących niewypłacalności zarówno klientów biznesowych jak i indywidualnych. Problematyczna stała się szybka weryfikacja ogromnej ilości, nieustannie przyrastających,  często rozproszonych danych oraz ich interpretacja i jak najszybsze wdrożenie skutecznych strategii naprawczych. Sytuacja raczej nie ulegnie poprawie. Analitycy zakładają dalszy wzrost podaży w windykacji!


Wyzwaniem dla banków, instytucji finansowych i firm windykacyjnych będzie więc nie tylko sprawna obsługa bieżących spraw ale przede wszystkim: 
 

Platforma PIVOTAL – WINDYKACJA
nowy wymiar monitoringu należności i zarządzania wierzytelnościami.

 

Platforma pozwala na zwinne zarządzanie standardowymi zadaniami i wdrażanie dedykowanych strategii: od prewencji po stałymonitoring spłat zaległych należności oraz kompleksowe wsparcie procesu windykacji i restrukturyzacji.

Otwarta struktura umożliwia dobór realnie potrzebnych modułów, funkcjonalności oraz kroków, które najszybciej doprowadzą sprawy windykacyjne do końca. Pozwala na sprawną integrację z innymi, dotychczas wdrożonymi systemami.

Użytkownik może testować wiele strategii obsługi należności, a modele predykcyjne /sztuczna inteligencja automatycznie wskażą najlepsze z nich oraz kolejność i rodzaj najskuteczniejszych działań.

Platforma jest unikalnym rozwiązaniem informatycznym, opracowanym na podstawie know how ekspertów oraz doświadczeń PIVOTAL zebranych w ramach wielu wdrożeń systemów fintech dla banków, instytucji finansowych, firm windykacyjnych.

 

Platforma PIVOTAL – WINDYKACJA
co zyskuje Twoja firma? 

 

Platforma PIVOTAL – WINDYKACJA
wielopoziomowa obsługa przeterminowanych należności.

 


Platforma PIVOTAL – WINDYKACJA
modele predykcyjne wspierające monitoring i zarządzanie procesem windykacji.

Moduł Artificial Intelligence (AI) to odpowiedź na nowe potrzeby rynku w dobie postCOVID. Pozwala na częściową lub całkowitą automatyzację procesów windykacyjnych i jednocześnie na generowanie optymalnych strategii zapobiegania pojawieniu się przeterminowanych należności oraz zmniejszenie ryzyka procesów windykacyjnych.

Powstał jako efekt kilkuletnich prac zespołu projektowego PIVOTAL (Centrum Badawczo – Rozwojowe Pivotal Polska), stałej współpracy z partnerami biznesowymi, ekspertami wiodących, krajowych instytucji badawczo – rozwojowych oraz dobrych praktyk i wiedzy zebranej przez PIVOTAL POLSKA w trakcie 20 lat działalności i wdrożeń fintech. 

Moduł Artificial Intelligence (AI) oferuje wielopoziomową analizę danych i wsparcie modeli predykcyjnych dla optymalizacji procesów windykacyjnych m.in.: 

 

 

 

Raport Technologiczny 2021 o platformie PIVOTAL – WINDYKACJA:

Automatyzacja to jeden z kluczowych procesów nowej rzeczywistości postcovid, szczególnie widoczny w branży finansowej. Dotyczy coraz większego spektrum działań: komunikacji klientów z bankiem, sprzedaży produktów, zarządzania portfelem czy też monitoringu spłaty należności, windykacji. Obecnie postrzegana jest jako must have, szczególnie w kontekście digitalizacji i optymalizacji procesów.

Najnowszy Raport Technologiczny zatytułowany: Od Robotic Process Automation do hiperautomatyzacji, przygotowany na zlecenie Związku Banków Polskich oraz Centrum Prawa Bankowego i Informacji, przedstawia obszary i rozwiązania, w których automatyzacja i zastosowanie sztucznej inteligencji nie tylko są wdrażane, ale również podlegają stałemu rozwojowi i przynoszą realne wsparcie.

W jednym z artykułów Platforma PIVOTAL–WINDYKACJA sztuczna inteligencja wspierająca procesy zarządzania należnościami i wierzytelnościami (str. 37-41) przedstawiliśmy doświadczenia PIVOTAL POLSKA w kontekście wdrażania nowych technologii i poszukiwania optymalnych rozwiązań dla aktualnych i przyszłych wyzwań bankowości. Artykuł dostępny już na naszej stronie!

 

PIVOTAL POLSKA jest Partnerem tegorocznego Raportu Technologicznego.