Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej / maj 2021- PIVOTAL POLSKA Partnerem

PIVOTAL POLSKA Forum Liderów

Pivotal Partnerem Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej 2021!

Będziemy wspierać wydarzenie jako Partner Generalny. Dodatkowo włączymy się w dyskusje dotyczącą zmian jakie zachodziły w obszarze technologii w okresie pandemii. Hasłem spotkania będzie: Technologia w czasach pandemii. Wyzwania i szanse dla sektora bankowości spółdzielczej.  

Pandemia Covid-19 dała ogromny impuls do przyspieszenia procesu cyfryzacji sektora bankowego. Wymusiła nowe zachowania klientów i tym samym konieczność odpowiedzi / działania instytucji finansowych. W krótkim czasie wiele z nowych procesów, wdrożonych innowacji stało się standardem w codziennej działalności Banków. Zwłaszcza tych dotyczących usprawnienia działalności i obsługi Klientów w kanałach elektronicznych. Szybka adaptacja do zmiany pozwoliła utrzymać ciągłość i płynność finansową  działań sektora bankowego. Wymagała jednak ogromnych nakładów pracy i finansów.

Raporty rynkowe i prognozy analityków wskazują potrzebę kontynuacji cyfryzacji i wdrażania technologii, które ułatwią codzienne działania banków a część zautomatyzują. Pivotal posiada bogate portfolio tego rodzaju rozwiązań i stale rozwija nowe technologie, które odpowiadają nie tylko obecnym potrzebom ale również przyszłym trendom.

    Forma współpracy*: