BS-NET.pl podsumowanie Roku 2021

Portal BS-NET.pl opublikował wywiad z przedstawicielami PIVOTAL POLSKA: Jarosławem Kozickim – Prezesem Zarządu oraz Jarosławem Pazgratem – Dyrektorem Zarządzającym, w który jest rodzajem podsumowania naszych działań w obszarze bankowości spółdzielczych i próbą wskazania kierunków rozwoju i kluczowych trendach w nadchodzącym, Nowym Roku 2022!

Ostatnie miesiące to czas wielkich zmian zwłaszcza w kontekście galopującej cyfryzacji, potrzeby szybkiej adaptacji do nowych wymagań Klientów, przeniesienia wielu procesów do kanałów zdalnych i utrzymania pozycji rynkowej w zmiennych warunkach gospodarczo-prawnych. Dla większości banków spółdzielczych oznaczało to radykalną zmianę dotychczasowych strategii, których kluczowym elementem stały się nowe technologie. Realizowane przez Zespół PIVOTAL POLSKA wdrożenia dla tego sektora pokazały nam jak szerokie jest spektrum planowanych działań dotyczących usprawnienia istniejących i wdrażania nowych systemów informatycznych.

„Patrząc na stale rosnące zainteresowanie kredytami długoterminowymi, stałym wzrostem zadłużenia Klientów i zwiększają się liczbą niepłaconych wierzytelności klientów  pożądane będą rozwiązania minimalizujące straty banków spółdzielczych z tego tytułu. Zapobieganie pojawieniu się przeterminowania w spłacaniu kredytu to pierwsze, najważniejsze wyzwanie”.

Jarosław Kozicki
Prezes Zarządu PIVOTAL POLSKA

PIVOTAL POLSKA | GRUDZIEŃ 2021

Błąd: Brak formularza kontaktowego.