20 maja 2021

Pivotal również w tym roku podjęło współpracę z Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej. Będziemy wspierać wydarzenie jako Partner Generalny. Dodatkowo włączymy się w dyskusje dotyczącą zmian jakie zachodziły w obszarze technologii w okresie pandemii. Hasłem spotkania będzie: Technologia w czasach pandemii. Wyzwania i szanse dla sektora bankowości spółdzielczej.  

Pandemia Covid-19 dała ogromny impuls do przyspieszenia procesu cyfryzacji sektora bankowego. Wymusiła nowe zachowania klientów i tym samym konieczność odpowiedzi / działania instytucji finansowych. W krótkim czasie wiele z nowych procesów, wdrożonych innowacji stało się standardem w codziennej działalności Banków. Zwłaszcza tych dotyczących usprawnienia działalności i obsługi Klientów w kanałach elektronicznych. Szybka adaptacja do zmiany pozwoliła utrzymać ciągłość i płynność finansową  działań sektora bankowego. Wymagała jednak ogromnych nakładów pracy i finansów.

Raporty rynkowe i prognozy analityków wskazują potrzebę kontynuacji cyfryzacji i wdrażania technologii, które ułatwią codzienne działania banków a część zautomatyzują. Pivotal posiada bogate portfolio tego rodzaju rozwiązań i stale rozwija nowe technologie, które odpowiadają nie tylko obecnym potrzebom ale również przyszłym trendom.

zapraszamy na WEBINARIUM naszych ekspertów, 20 maja 2021, godz. 12.40

24 września 2019

Zapraszamy do obejrzenia krókiego filmu o firmie Pivotal!

27 maja 2019

„Technologia na rzecz biznesu” była tematem przewodnim XI Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej 2019 

Odbył się szereg bloków tematycznych dotyczących technologii na rzecz biznesu, wsparcia back office banków spółdzielczych, perspektyw funkcjonowania bankowości spółdzielczej w obszarze technologii oraz wzrastającej roli fintechów i robotów w bankowości spółdzielczej. Podczas dyskusji zwrócono uwagę na wykorzystywanie technologii IT w dodatkowych usługach.

Do udziału w wydarzeniu zaproszono przedstawicieli banków spółdzielczych, banków zrzeszających, firm działających w otoczeniu sektora bankowości spółdzielczej, środowiska naukowego, administracji publicznej oraz SKOK. Spotkanie jak co roku było doskonałą okazją do zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami, usługami i produktami dostępnymi i oferowanymi na rzecz banków spółdzielczych. Wydarzenie idealnie wpisało się w cykl zmian, jakie od kilku lat towarzyszą sektorowi bankowości spółdzielczej w zakresie regulacji, zmian dotychczasowego modelu biznesowego, sprawozdawczości oraz zmian zachodzących w dziedzinie technologii.

10 kwietnia 2018

W dniu 13 czerwca 2018 odbędzie się w Warszawie w hotelu Sheraton konferencja „Superwydajna organizacja sprzedażowa” organizowana przez ICAN Institute – polskiego wydawcę Harvard Business Review.

 

Pivotal Polska jest partnerem tego wydarzenia.

 

O budowaniu wydajnych działów sprzedażowych, maksymalnym wykorzystaniu potencjału handlowców i wdrażaniu metody Sales Process Engineering opowie Justin Roff-Marsh, międzynarodowy ekspert w dziedzinie projektowania procesów sprzedaży i zarządzania nimi.

 

Justin Roff-Marsh – mistrz projektowania procesów sprzedaży i zarządzania nimi. Twórca SalesProcessEngineering.net – blogu, który śledzi ponad 200 tysięcy osób. W swojej bestsellerowej książce Machina sprzedażowa (The Machine) wyjaśnił, jak powtórzyć sukcesy firm, które wdrożyły jego autorską metodę, budując niezwykle efektywne funkcje sprzedaży i zyskując przewagę nad rynkowymi rywalami. Do Polski przyjeżdża z nową praktyczną wiedzą o zwiększaniu efektywności procesów sprzedażowych.

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: https://roffmarsh.hbrp.pl/

 

Zapraszamy do udziału!

16 listopada 2017

IT@BANK słusznie uważana jest za jedno z najważniejszych ogólnopolskich wydarzeń, w jego trakcie prezentowane są najnowsze technologie wykorzystywane w bankowym IT.    O randze konferencji świadczy rokroczna obecność kilkuset wybitnych ekspertów IT, naukowców oraz finansistów – głównie członków zarządów banków i innych instytucji finansowych.

Konferencję przygotowuje redakcja „Miesięcznika Finansowego BANK” – magazynu kadry menedżerskiej banków, we współpracy z Radą Bankowości Elektronicznej oraz Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich.

Podczas konferencji wręczone zostaną nagrody rankingu „Miesięcznika Finansowego BANK” dla najlepszych firm informatycznych działających na rzecz banków komercyjnych i spółdzielczych. Dodatkowo przyznane zostaną prestiżowe tytuły: „Wizjonera Rynku IT@BANK 2017” oraz „Produktu Roku IT@BANK 2017”

Pivotal corocznie jest obecny na konferencji. Zapraszamy do śledzenia wydarzenia na żywo na portalu Twitter:

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie wydarzenia http://konferencje.alebank.pl/konferencje/itbank-2017/

14 czerwca 2017

Wymogi MiFID 2 i możliwości wsparcia systemowego

Jednym z głównych celów regulacji MiFID jest zapewnienie przejrzystości i informacji na rynku finansowym. Ta przejrzystość dotyczy głównie zapewnienia Klientom szczegółowej informacji o produkcie i ryzykach z nim związanych, jak również o transakcjach do realizacji. Jednym z głównych celów regulacji MiFID jest zapewnienie przejrzystości i informacji na rynku finansowym. Ta przejrzystość dotyczy głównie zapewnienia Klientom szczegółowej informacji o produkcie i ryzykach z nim związanych, jak również o transakcjach do realizacji.

Suitability 

Dotyczy doradztwa inwestycyjnego (zależne + niezależne) i zarządzania portfelem. Rekomendacja skierowana dla Klienta powinna być odpowiednia, w kontekście:

 • Jego wiedzy i doświadczenia
 • Celów inwestycyjnych
 • Sytuacji finansowej

Zmiany, które wprowadza MiFID II zakładają konieczność sprawdzenia, czy inny instrument (np. mniej skomplikowany lub z niższymi kosztami) nie jest bardziej zgodny z profilem klienta. Rekomendowanie konwersji produktów jest uzasadnione, jeżeli można wykazać, że korzyści zamiany przeważają nad kosztami. W przypadku ograniczonej liczby instrumentów obowiązuje zakaz rekomendowania, jeżeli żaden z nich nie spełnia testu suitability.

Raport odpowiedniości 

Wymagane jest dostarczenie klientom detalicznym raportu odpowiedniości w przypadku, jeżeli świadczone doradztwo i zawarto transakcję kupna/sprzedaży. Raport powinien zawierać streszczenie (outline) rekomendacji wraz z wyjaśnieniem, w jaki sposób rekomendacja jest odpowiednia dla klienta.

MiFID 2 nakłada konieczność raportowania przed wykonaniem transakcji, lub jeżeli transakcja zawarta zdalnie (i uniemożliwia to oświadczenia o odpowiedniości) – niezwłocznie po jej zawarciu. W drugim przypadku wymagana jest zgoda klienta na taki tryb raportowania.

Analiza porównawcza 

W przypadku rekomendacji zamiany jednego produktu/ instrumentu na drugi konieczne jest dostarczenie Klientowi analizy porównawczej obu produktów wraz z wytłumaczeniem potrzeby zamiany. Dla każdego w tych produktów powinien być również opisany algorytm naliczania opłat.

Ujawnienie korzyści

MiFID 2 nakłada nowe wymogi związane z ujawieniem korzyści, jakie otrzymuje firma sprzedająca produkt inwestycyjny od jego producentów. Wymogi te znacznie zwiększają biurokrację i konieczność szczegółowego rejestrowania, a potem rozliczania potencjalnych przychodów.

Zakres kosztów podlegających ujawnieniu jest opisany w poniższej tabeli:

Regulacje nakładają wymóg ujawnienia korzyści (ich istnienie, natura i kwota) w sposób jasny, pełny, dokładny i zrozumiały. W przypadku, jeżeli kwota nie może być precyzyjnie ustalona ex-ante niezbędne jest jasne ujawnienie metody obliczenia, a następnie ex-post ujawnienie dokładnej kwoty korzyści. W przypadku niewielkich świadczeń niepieniężne można opisać je ogólnie.

Wymagane jest również przekazywanie Klientowi regularnie minimum raz w roku indywidualnej informacji o dokładnej wysokości sumarycznych korzyści.

Raportowanie do Klienta 

Oprócz wskazanych powyżej raportów do Klienta niezbędne jest zgodnie z nowymi wymogami przesyłanie im szeregu danych i informacji w tym informacji dotyczącej marży, którą firma osiąga.

Ponadto niezbędna jest:

Informacja w zakresie oferowanego typu Doradztwa:

 • Czy doradztwo inwestycyjne jest na bazie niezależnej,
 • Czy doradztwo inwestycyjne jest na bazie niezależnej,
  • Firma powinna wyjaśnić klientowi na żądanie (jasno i treściwie), czy i dlaczego doradztwo jest / nie jest niezależne
  • Jeżeli firma oferuje oba rodzaje doradztwa, zakaz przedstawiania się, jako „niezależnej” w szerokim znaczeniu
 • Czy jest oparte na szerokiej czy ograniczonej analizie różnych instrumentów (w szczególności: czy ograniczone do instrumentów dostarczanych przez podmiot blisko powiązany)
  • Wyjaśnić klientowi swoje powiązania z wytwórcą produktu
  • Szczegółowe przedstawienie ilości, typów instrumentów oraz podstawy ich wyboru
 • Czy firma będzie periodycznie weryfikować Suitability

Informacja w zakresie ryzyka:

 • Szczegółowe wymogi – dotyczą wszystkich klientów, nie tylko detalicznych
 • Informacja dla klientów detalicznych
  • Wskazanie ryzyka – powinno być uczciwe i wyróżniające się
  • Czcionka informacji o ryzykach – rozmiar taki sam, jak dominującej czcionki w tekście
  • Konsekwentne użycie tego samego języka we wszystkich materiałach dostarczanych każdemu klientowi
  • Aktualna, odpowiednia do użytej metody komunikacji
 • Informacja dla klientów profesjonalnych
  • Zakaz wskazywania korzyści bez jednoczesnego wskazania, uczciwie i w sposób wyróżniającego się ryzyka
  • Zakaz maskowania, pomniejszania i ukrywania istotnych kwestii, stwierdzeń lub ostrzeżeń
  • Aktualna, odpowiednia do użytej metody komunikacji

Informacja o instrumentach finansowych:

 • Informacje o funkcjonowaniu i zwrotach (performance) instrumentu w różnych warunkach rynkowych
 • Informacje o funkcjonowaniu i zwrotach (performance) instrumentu w różnych warunkach rynkowych
 • Opis ryzyka: należy uwzględnić ryzyko ograniczeń lub utrudnień wyjścia z inwestycji (z przykładem obejmującym tryb wyjścia, konsekwencje, ograniczenia i okres czasu)
 • Instrumenty finansowe składające się z dwóch instrumentów: opis prawnej natury i statusu składników, sposobu interakcji między nimi
 • UCITS KIID / PRIIPS KID – wystarczające, jeżeli zawierają wymagane przez MiFID II informacje o kosztach

Informacja w zakresie kosztów:

 • Zakres klientów
  • Stosowane dla Detalicznych, Profesjonalnych i Uprawnionych Kontrahentów
  • Profesjonalni – można uzgodnić ograniczony zakres informacji, chyba, że
   • Doradztwo inwestycyjne / zarządzanie portfelem, lub
   • Wszystkie usługi – instrument zawiera wbudowaną transakcję pochodną
  • Uprawnieni Kontrahenci – można uzgodnić ograniczony zakres informacji, chyba, że
   • Instrument zawiera wbudowaną transakcję pochodną, oraz
   • Uprawniony Kontrahent zamierza oferować produkt swoim klientom
 • Zakres wymogu
  • Jeżeli firma „rekomenduje lub sprzedaje” produkt, lub
  • Jeżeli firma powinna przedstawić KID/KIID
  • (post-sale), Jeżeli ma ciągłe relacje z klientem
 • Wymagany podział agregacji
  • Koszty i opłaty wstępne
  • Koszty i opłaty bieżące (on-going)
  • Koszty wyjścia
 • Czas
  • Ex-ante: Klient musi mieć wystarczająco dużo czasu na rozważenie informacji; pozwolić klientowi na ocenę wpływu tych opłat na stopę zwrotu z inwestycji
  • Post-sale: regularnie w trakcie życia produktu
 • Sposób obliczenia
  • Ex-ante: użycie faktycznie poniesionych kosztów, jako estymacji kosztów przyszłych; rozsądne oszacowanie
 • Skumulowany wpływ kosztów na zwrot
  • Ilustracja pokazująca wpływ; w punkcie sprzedaży
  • Uwzględnia wszystkie przewidywane fluktuacje kosztów
  • Wyjaśnienie dla klienta

Wsparcie systemowe spełnienia wymogów MiFID w zakresie suitablity, raportowania do Klienta i ujawnienie korzyści

Wymagania związane z wypełnieniem wymogów MiFID 2 nie będąc wsparte rozwiązaniem systemowym takim jak Platforma Pivotal wydają się być bardzo trudne do spełnienia i wymagać znacznego wzrostu zapotrzebowania na zasoby ludzkie. Brak automatyzacji może blokować biznes przez uniemożliwienie reagowania na zmiany na rynku i szybkiego zawierania transakcji. Z drugiej strony nowoczesne rozwiązania informatyczne umożliwiają tworzenie raportów jednym kliknięciem (np. raport suitability, raport porównawczy).

Poniżej zebrane są najważniejsze korzyści wsparcia wypełnienia wymagań MIFID przez system informatyczny.

Korzyści z zastosowania rozwiązania systemowego z perspektywy organizacyjnej i zasobów ludzkich:

 • Oszczędność czasu przez automatyzację zadań;
 • Ograniczenie biurokracji i liczby pracowników niezbędnych do realizacji wymagań;
 • Doradcy mogą skupić się na obsłudze Klienta, a nie na wypełnianiu raportów i tabelek;
 • Możliwość uporządkowania procesów, zadań i ról;
 • Zmniejszenie przekazań informacji między Doradcą, a back office.

Korzyści z zastosowania rozwiązania systemowego z perspektywy zgodności i spełnienia wymagań:

 • Systemowe wsparcie uniemożliwia zawieranie transakcji na produkty spoza grupy docelowej;
 • Ograniczenie błędów i działania „czynnika ludzkiego”;
 • Automatyzacja tworzenia rekomendacji i wysyłania jej Klientowi powoduje możliwość szybkiego składania zleceń;
 • Zapewnienie zgodność z wymogami;
 • Możliwość szybkiego zaraportowania do regulatora.

Suitablity, raportowanie do Klienta i ujawnienie korzyści, zgodnie z MiFID 2

Kolejnym obszarem objętym zmianami w ramach MiFID2 jest wymaganie dotyczące prowadzenia szczegółowych rejestrów związanych z tworzeniem i sprzedażą danego produktu, w tym szczegółowy rejestr komunikacji z Klientem.

Rejestrowanie komunikacji

W celu ochrony Klienta, wsparcia jego ewentualnych roszczeń Unia Europejska definiuje wymogi dotyczące rejestracji komunikacji. Rejestracja ta pozwala na większą kontrolę pracowników i komunikatów, które kierują oni do Klienta. Ważne jest, że rejestracja ta jest wymagana jedynie w przypadku firm dystrybuujących obcymi funduszami lub zarządzających na zlecenie Klienta jego portfelem inwestycyjnym.W celu ochrony Klienta, wsparcia jego ewentualnych roszczeń Unia Europejska definiuje wymogi dotyczące rejestracji komunikacji. Rejestracja ta pozwala na większą kontrolę pracowników i komunikatów, które kierują oni do Klienta. Ważne jest, że rejestracja ta jest wymagana jedynie w przypadku firm dystrybuujących obcymi funduszami lub zarządzających na zlecenie Klienta jego portfelem inwestycyjnym.

Rejestracją objęte są „wszystkie usługi, działalność i transakcje zawierane przez firmę” – niezależnie od trybu komunikacji. Należy rejestrować wszystkie rozmowy z udziałem przedstawiciela firmy w ramach zawierania transakcji na własny rachunek lub zamiaru zawierania transakcji na własny rachunek. Oznacza to konieczność archiwizacji komunikacji mailowej i nagrań rozmów telefonicznych. Dla relacji bezpośredniej np. spotkania oznacza to konieczność stworzenia pisemnego protokołu lub notatki ze spotkania, która zawiera minimalny zakres informacji w tym np. określenie inicjatora spotkania oraz przekazane Klientowi „właściwe informacje o transakcji”.

Dodatkowo niezbędne jest:

 • Poinformowanie Klienta (przed świadczeniem usługi) o fakcie rejestrowania komunikacji i o tym, że jest ona dostępna na żądanie przez okres minimum 5 lat
 • Udostępnienie klientowi zarejestrowanej komunikacji na jego żądanie i związana z tym konieczność rejestracji na środkach i w sposób umożliwiających klientom łatwy dostęp do nagrania
 • Ustalenie wewnętrznych mechanizmów i procesu monitoringu nagrań, w celu weryfikacji zgodności z regulacjami

Wymóg rejestracji komunikacji dotyczy również komunikacji wewnętrznej dotyczącej danego Klienta i produktu (np. rozmowa Doradcy z przełożonym w sprawie obniżenia Klientowi marży).

Rejestrowanie komunikacji

System ułatwia prowadzenie rejestrów dokumentów porządkując ich strukturę, umożliwiając dostęp i edycję tylko wybranym osobom. Na wypadek kontroli ze strony regulatorów umożliwiony jest szybki dostęp do wymaganych dokumentów i informacji.

Rejestrowanie komunikacji w sposób ewidentny wymaga wsparcia systemowego. Platforma Pivotal z racji długiego doświadczenia m.in. w systemach Call Center dysponuje szeregiem rozwiązań ułatwiających tą rejestrację. Należą do nich mechanizmy nagrywania rozmów, tworzenia notatek i ich archiwizacji umożliwiające szybki do nich dostęp. Czynności wykonywane na widoku Klienta lub w jego kontekście są w sposób intuicyjny zapisywane w jego historii. Co ważne ze względu na poziom uprawnień uniemożliwione jest kasowanie nagrań i notatek, co znacznie ułatwia kontrolę działań pracowników i zmniejsza ryzyko operacyjne działalności.

Prowadzenie rejestrów i rejestrowanie komunikacji zgodnie z MiFID
13 czerwca 2017

Wymogi MiFID 2 i możliwości wsparcia systemowego

Regulacje MIFID 2 nakładają szereg nowych wymogów do spełnienia zarówno ze strony banków i firm wytwarzających produkty finansowe, jak i dla tych je dystrybuujących. Ostateczny kształt polskich aktów regulacyjnych nie jest jeszcze znany, ale już w tym momencie możemy stwierdzić, że opisane poniżej wymagania staną się od stycznia 2018 obowiązującym prawem. Artykuł ten będzie uaktualniany ze względu na nowe informacje i szczegółowe rozporządzenia pojawiające się ze strony polskiego regulatora.

Szczegółowe wymogi dla instytucji wytwarzających

Dyrektywa MiFID 2 nakłada szczegółowe wymogi związane z zarządzaniem produktami inwestycyjnymi, które dotyczą firm inwestycyjnych i banków „wytwarzających” („manufacturing”) instrumenty finansowe. W myśl dyrektywy „wytwarzanie” rozumiane jest, jako tworzenie, rozwój, emisja lub projektowanie produktów. Jako „dystrybucja” jest rozumiane oferowanie, rekomendowanie i sprzedawanie produktu; dodatkowo obejmuje to również zarządzanie portfelem. Najważniejsze wymagania w tym zakresie opisane są poniższych punktach:

Przeprowadzenie analizy scenariuszowej przed wdrożeniem 

Wymagane jest przeprowadzenie analizy scenariuszowej poprzedzającej wdrożenie produktu. Taka analiza musi uwzględniać sytuacje takie jak:

 • Pogarszające się warunki rynkowe
 • Trudności finansowe firmy wytwarzającej produkt, związanej z wytwarzaniem lub funkcjonowaniem produktu
 • Zrealizowanie się ryzyka kredytowego kontrahenta
 • Produkt przestanie być ekonomicznie opłacalny
 • Nadzwyczaj duży popyt na produkt (implikacje dla zasobów firmy i dynamiki produktu)

Określenie rynku docelowego i analiza zgodności produktu z rynkiem docelowym

W myśl wymagań rynek docelowy musi zostać „wystarczająco szczegółowo” zdefiniowany, w tym przede wszystkim należy określić typ/typy klientów, dla których produkt jest zgodny z ich potrzebami, charakterystyką i celami (tzw „pozytywny rynek docelowy”) oraz zidentyfikować wszystkie grupy klientów, dla których produkt NIE jest zgodny z ich potrzebami, charakterystyką i celami (tzw „negatywny rynek docelowy”).W myśl wymagań rynek docelowy musi zostać „wystarczająco szczegółowo” zdefiniowany, w tym przede wszystkim należy określić typ/typy klientów, dla których produkt jest zgodny z ich potrzebami, charakterystyką i celami (tzw „pozytywny rynek docelowy”) oraz zidentyfikować wszystkie grupy klientów, dla których produkt NIE jest zgodny z ich potrzebami, charakterystyką i celami (tzw „negatywny rynek docelowy”).

Zgodnie z wytycznymi ESMA rynek docelowy musi być obowiązkowo zdefiniowany przez pięć kategorii:

 • typ klienta,
 • jego wiedza i doświadczenie,
 • sytuacja finansowa w kontekście zdolności do poniesienia strat
 • tolerancja na ryzyko – zgodność z profilem zysk/ryzyko produktu
 • cele i potrzeby klienta

Analiza wytwórcy powinna zostać wykonana na podstawie wiedzy teoretycznej klientów oraz ich doświadczenia z takim samym lub podobnym instrumentem. Z kolei analiza dystrybutora powinna brać pod uwagę rzeczywiste cechy, charakterystykę i potrzeby konkretnego klienta – wymaga więc dość szerokiej wiedzy o kliencie.

Kolejnym krokiem jest weryfikacja zgodności produktu z charakterystyką rynku docelowego, w tym określenie czy profil zysk/ryzyko jest spójny z rynkiem docelowym. Dodatkowo wymaganiem jest by projekt produktu był nakierowany głównie na korzyść klienta – zakazane jest tworzenie modelu biznesowego polegającego na osiąganiu zysków na słabych wynikach klientów.

Kluczowe zdarzenia i ich monitorowanie

W myśl zapisów MiFID 2 dla produktów należy zidentyfikować potencjalne kluczowe zdarzenia, których wystąpienie może w znaczący sposób wpłynąć na osiągnięcie poziomu, który wpływa na profil zwrotu z produktu lub wypłacalność emitentów, których aktywa lub gwarancje wpływają na zwrot z inwestycji.W myśl zapisów MiFID 2 dla produktów należy zidentyfikować potencjalne kluczowe zdarzenia, których wystąpienie może w znaczący sposób wpłynąć na osiągnięcie poziomu, który wpływa na profil zwrotu z produktu lub wypłacalność emitentów, których aktywa lub gwarancje wpływają na zwrot z inwestycji.

Jeżeli zajdą kluczowe zdarzenia niezbędne jest podjęcie właściwych działań, np.

 • Przekazanie klientom i dystrybutorom właściwej informacji o zdarzeniu
 • Zmiana procesu akceptacji produktu
 • Wstrzymanie dalszej emisji
 • Zmiana instrumentu finansowego, aby uniknąć nieuczciwych warunków kontraktu
 • Rozważenie, czy kanały dystrybucji są nadal właściwe
 • Zmiany procesu dystrybucji– Zakończenie relacji z dystrybutorami
 • Powiadomienie właściwych władz.

Wymagania dla firm dystrybuujących

Na firmy dystrybucyjne został nałożony wymóg „proporcjonalnego i właściwego” wdrożenia wymogów właściwych firmom produkującym instrumenty finansowe. W praktyce oznacza to przede wszystkim upewnienie się, co do odpowiedniości produktu względem rynku docelowego, w tym zadbanie o to by:Na firmy dystrybucyjne został nałożony wymóg „proporcjonalnego i właściwego” wdrożenia wymogów właściwych firmom produkującym instrumenty finansowe. W praktyce oznacza to przede wszystkim upewnienie się, co do odpowiedniości produktu względem rynku docelowego, w tym zadbanie o to by:

 • Rynek docelowy został zdefiniowany – jeśli nie został zdefiniowany przez wytwórcę (np. nie podlega MiFID II) należy go określić samodzielnie
 • Sprzedawane produkty i usługi były zbieżne z potrzebami, charakterystyką i celami zidentyfikowanego rynku docelowego
 • Zamierzona strategia dystrybucyjna była zbieżna z rynkiem docelowym
 • Zapewnić, że produkt jest dystrybuowany przede wszystkim w ramach rynku docelowego
 • Została dokonana ocena okoliczności i potrzeb klientów – tak by upewnić się, że ich interesy nie są naruszone na skutek presji biznesowej lub finansowania
 • Była przeprowadzana periodyczna weryfikacja i aktualizacja informacji dostarczanych przez producentów
 • Raportować wytwórcy wyniki sprzedaży, w konteście dystrybucji w ramach / poza rynkiem docelowym

Wsparcie systemowe spełnienia wymogów MiFID w zakresie zarządzania produktami

Nowoczesne rozwiązania takie jak Platforma Pivotal CRM umożliwiają skuteczne ofertowanie i sprzedaż , z drugiej strony automatyzują procesy oraz raporty, w celu zapewnienia zgodności z regulacjami MiFID. Nowoczesne rozwiązania takie jak Platforma Pivotal CRM umożliwiają skuteczne ofertowanie i sprzedaż , z drugiej strony automatyzują procesy oraz raporty, w celu zapewnienia zgodności z regulacjami MiFID.

Automatyzacja procesów i rozwiązań w ramach MIFID 2 jest szczególnie istotna dla firm mających w swoim portfelu wiele produktów, których wprowadzenie, a późniejsze zarządzanie ze względu na ilość jest sporym wyzwaniem.

W zakresie wymogów MIFID dotyczących zarządzania produktem Platforma Pivotal CRM:

 • Automatyzuje tworzenie scenariuszy i przeprowadzanie analiz przed wdrożeniem produktu;
 • Podczas tworzenia produktu pomaga w zdefiniowaniu rynku docelowego, a następnie na etapie sprzedaży uniemożliwia jego ofertowanie (lub ostrzega o oferowaniu) Klientom spoza grupy docelowej;
 • Wspiera i automatyzuje procesy związane z monitorowaniem kluczowych zdarzeń, a w przypadku ich wystąpienia uruchamia ścieżkę eskalacyjną, tak by informacja dotarła do kluczowych osób lub jednostek.

 

Zarządzanie produktem inwestycyjnym zgodnie z MiFID 2
12 maja 2017

O dyrektywie MiFID i MiFID 2

MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) to dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych. Od listopada 2007 r. ma zastosowanie w całej Unii Europejskiej. Jest to fundament unijnego rozporządzenia mającego na celu poprawę konkurencyjności rynków finansowych UE i ochronę inwestorów poprzez stworzenie jednolitego rynku usług i działalności inwestycyjnej oraz zapewnienie wysokiego stopnia ich zharmonizowania.
Po wdrożeniu w życie regulacji oraz na skutek zmian na rynku ujawniły się luki i braki dotyczące niektórych podstawowych zasad MiFID. W związku z tym w kwietniu 2014 roku Parlament Europejski wprowadził zmiany w regulacjach dotyczących oferowania instrumentów finansowych: MiFID 2 oraz MiFIR (Markets in Financial Instruments Regulation) mające za zadanie zamknięcie tych luk oraz zwiększenia bezpieczeństwa inwestorów na rynkach finansowych

Harmonogram wdrożenia MIFID 2

Poniższy rysunek przedstawia ramowy harmonogram wdrożenia MiFID 2 w Unii Europejskiej. Od 3 stycznia 2018 regulacja stanie się obowiązującym prawem w Unii Europejskiej.

 


Źródło: ESMA (European Securities and Markets Authority)

Kogo dotyczy dyrektywa MiFID 2

MiFID II będzie miał istotny wpływ na funkcjonowanie instytucji finansowych, a zwłaszcza bankowych grup kapitałowych posiadających szeroki wachlarz produktów i oferujących instrumenty finansowe, takie jak jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, instrumenty pochodne, produkty strukturyzowane.

Dyrektywą zostaną objęte zasadniczo wszystkie firmy z Unii Europejskiej z sektora usług finansowych oferujące produkty finansowe, w tym przede wszystkim:
• Banki Inwestycyjne
• Banki komercyjne / prywatne
• Zarządcy aktywami w tym TFI

Na jakie wsparcie może liczyć firma objęta dyrektywą MIFID ze strony nowoczesnych rozwiązań informatycznych?

Spełnienie wymogów MIFID 2 i MiFIR wymaga znacznego stopnia automatyzacji procesów ofertowania, obsługi Klienta i raportowych (wewnętrznych i do regulatorów zewnętrznych).

Platforma Pivotal to innowacyjne narzędzie, które kompleksowo wspiera firmę inwestycyjną w obsłudze Klienta począwszy od przygotowania umowy, przez generowanie i wysyłkę drogą elektroniczną rekomendacji inwestycyjnej oraz raportowanie do Klienta, na przyjęciu zleceń skończywszy. Umożliwia uporządkowanie w jednym miejscu dokumentów, informacji i historii o Kliencie z różnych systemów, co umożliwia przygotowanie dla niego „szytej na miarę” oferty.

Na bazie naszych doświadczeń jak i wymagań MiFID 2 stworzyliśmy system, który z jednej strony umożliwia skuteczne ofertowanie i sprzedaż dla Klienta, z drugiej strony tworzy i automatyzuje procesy oraz raporty, w celu zapewnienia zgodności z regulacjami MiFID.

System Pivotal obejmuje 3 kluczowe obszary objęte wytycznymi MiFID 2 tj. wymogi związane z raportowaniem, obsługą i składaniem ofert Klientowi, jak i wymogi dotyczące przejrzystości prowadzonej działalności.

 

 

 

Informacje dodatkowe

W temacie MIFID polecamy ciekawy film Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami:

Zapraszamy też na naszą stronę dedykowaną rozwiązaniu dla Doradztwa Inwestycyjnego
http://pivotal.pl/doradztwo-inwestycyjne/

W kolejnych będziemy też informować o szczegółowych wymogach MiFID2.

Wpływ MiFID 2 na rynki finansowe.
9 lutego 2017

Przewidywanie trendów w biznesie jest trudnym zadaniem. Dla obszaru CRM kluczowe jest połączenie szybkiego rozwoju obszaru z innymi technologiami które mają na niego wpływ.

W roku 2016 inwestycje w CRM były lokowane głównie w rozwój mobilności i integrację z social media. Systemy CRM uzyskały dostęp do nowych źródeł bogatych w dane oraz otworzyły się na nowe kanały komunikacji z Klientem. Skupiono się również na analizach big data i marketingu czasu rzeczywistego – narzędziach, które pozwalają w pełni wykorzystać potencjał dostępnych danych o Kliencie i jego zachowaniach.

Analizując zachowania na rynku i trendy w 2017 CRM-owy krajobraz kształtowany będzie przez 3 główne trendy:

Personalizacja

Koncepcja dostępności od ręki i unikalności nie jest już kluczowa. Sposób w jaki użytkownik łączy się z systemem CRM jest uzależniony od jego doświadczenia i osobistych oczekiwań. Personalizacja będzie się skupiać na 4 poziomach:
• Organizacja potrzebuje możliwości określenia swoich standardów i unikalnego połączenia funkcjonalności – dopasowanych rozwiązań „szytych na miarę”;
• Departament/Jednostka Biznesowa potrzebuje możliwości określenia swoich unikalnych procesów oraz optymalnego sposobu ich realizacji;
• Zespół potrzebuje możliwości określenia swoich unikalnych danych, raportów i pulpitów
• Indywidualny użytkownik wymaga personalizacji doświadczenia CRM – własnych, personalizowanych pulpitów, szybkiego dostępu do ulubionych rekordów i raportów skuteczności generowanych online.

W kolejnych latach zapotrzebowanie na personalizację spowoduje zwiększenie poczucia własności systemu na wszystkich poziomach. Spowoduje to osiągnięcie prawdziwej wartości CRM – unikalnego, dopasowanego zbioru funkcjonalności w danej organizacji.

Uproszczenie

Drugi trend, który zdominuje CRM w 2017 roku to uproszczenie. Rozwiązania CRM stały się istotną częścią standardowego ekosystemu technologicznego większości firm. Z czasem wdrożone rozwiązanie jest modyfikowane i rozszerzane w oparciu o nowe potrzeby biznesowe. Jednakże te modyfikacje mają też negatywne konsekwencje. Ciągły cykl zmian i dodawania nowych funkcjonalności tworzy zbyt skomplikowane modele danych, mylące ekrany i skomplikowane procesy.

Organizacje z wdrożeniami CRM, które mają ponad trzy lata, powinny poświęcić trochę czasu na dokonanie szczegółowej analizy wszystkich aspektów swojego systemu, koncentrując się na następujących pytaniach:
• Jak wykorzystujemy gromadzone przez nas dane?
• Czy proces, który zbudowaliśmy nadal ma zastosowanie do naszej obecnej działalności?
• Czy użytkownik CRM korzysta z odpowiedniego poziomu uprawnień?

Istnieją dwa bardzo konkretne korzyści, które zapewni projekt upraszczający. Po pierwsze, uproszczenie prowadzi do wyższego przyjęcia się systemu i niższych kosztów jego utrzymania. Prostsze rozwiązania są łatwiejsze i bardziej przyjazne użytkownikowi. Ponadto uproszczone rozwiązania zmniejszają liczbę niezbędnych szkoleń a także obniżają ogólne koszty obsługi użytkowników (w tym odpowiedzi na ich pytania, poprawa błędów oraz konsekwencje późnego wprowadzania danych) .

Ponadto projekt upraszczający otwiera drogę do uporządkowania danych w celu m.in. wykorzystania ich zarówno do predykcyjnej, jak i nakazowej analizy. Skuteczność uczenia się maszyn i zaawansowanej analityki jest w pełni zależna od jakości i spójności danych dostarczanych do ich algorytmów.

Wzbogacenie interakcji z CRM dzięki innowacyjnym technologiom

Innowacje, które pojawią się w roku 2017, w CRM wykorzystują wymianę głosową i czatową przy użyciu narzędzi CRM. Niedawna ewolucja interakcji języka w przestrzeni konsumenckiej za pomocą takich narzędzi, jak Alexa, Siri i OK, Google umożliwia użytkownikom interakcję z rozwiązaniami CRM w podobny sposób. Proste funkcje w CRM w których można wykorzystać te aplikacje to wyszukiwanie i pobieranie informacji. Można też sobie wyobrazić bardziej wyrafinowane scenariusze, takie jak dyktowanie notatek ze spotkania lub aktualizowanie danych i rekordów za pomocą komend głosowych.

Szybko postępują również innowacje w zakresie chatbotów. Boty pozwalają na głębokie interakcje z systemami CRM poprzez nietradycyjne interfejsy takie jak komunikatory Yammer czy Skype. Podobnie jak w przypadku komend głosowych, chatboty umożliwiają zarówno proste funkcje przeszukiwania i pobierania danych, jak i głębsze możliwości nawigacji w aplikacji. Propozycją wartości dla tych alternatywnych modeli doświadczeń użytkowników jest to, że nie ma absolutnie żadnej krzywej uczenia się – rozwiązania są proste w użyciu i znacznie zwiększają komfort użytkownika oraz łatwość jego poruszania w aplikacji .

Ponadto nowe rozwiązania minimalizują opóźnienia związane z dostępem do aktualnych danych jak i do analiz oraz raportów stworzonych na ich bazie. Umożliwia to organizacjom szybsze reagowanie na pojawiające się możliwości i wyzwania na rynku.

Podsumowując, rok 2017 będzie rokiem transformacji dla technologii CRM. Zaawansowane technologie, takie jak uczenie się maszyn i przetwarzania języka naturalnego, otwierają drzwi do eksplozji nowych możliwości rozwiązań CRM. Jednak organizacje muszą poświęcić trochę czasu na przemyślane przygotowanie do przyjęcia tych technologii – przemyśleć swoje ogólne cele CRM i uprościć wykorzystywane rozwiązania. Po tym uproszczeniu droga do możliwości personalizacji i wzbogacania doświadczeń użytkowników jest dużo łatwiejsza.

Trendy CRM w 2017 roku