Rozwiązanie CRM dla deweloperów

Odkryj CRM, który pozwoli Ci być bliżej Twoich Klientów

Pivotal CRM dla Deweloperów to nowoczesne narzędzie wspierające swoimi funkcjonalnościami całość procesów biznesowych zachodzących w firmach deweloperskich
i budowlanych. Usprawnia i automatyzuje pracę we wszystkich działach firmy, od prowadzenia procesu inwestycyjnego, poprzez wspieranie procesu sprzedaży
i obsługę posprzedażową Klienta, po rejestrację, procesowanie i obsługę usterek rękojmianych i gwarancyjnych.

Informacje ogólne

W oparciu o wieloletnie doświadczenie zdobyte we współpracy z czołowymi firmami deweloperskimi Pivotal Polska przygotował nowoczesne, kompleksowe narzędzie usprawniające najistotniejsze procesy biznesowe w branży deweloperskiej i budowlanej – Pivotal CRM dla Deweloperów. Rozwiązanie to zostało oparte na elastycznej Platformie Pivotal CRM, dzięki czemu jesteśmy w stanie w łatwy i szybki sposób dostosować je do wymogów i specyfiki działania naszych Klientów. Ponadto przygotowane przez nas rozwiązanie może być używane zarówno na komputerach stacjonarnych, jak również na urządzeniach mobilnych (smartphone, tablet) opartych na systemie Android i iOS.

Rozwiązanie Pivotal CRM dla Deweloperów usprawnia i automatyzuje najważniejsze procesy związane z zarządzaniem inwestycjami i zakupem gruntów, procesy sprzedaży i obsługi klienta, procesy marketingowe oraz współpracę z zewnętrznymi podmiotami takimi jak: brokerzy, partnerzy, a także dostawcy i generalny wykonawca.
Wykorzystanie otwartych mechanizmów integracyjnych Platformy Pivotal CRM i dedykowanych interfejsów umożliwia integrację rozwiązania z wewnętrznymi systemami Dewelopera (np. systemem finansowo-księgowym, obiegu dokumentów, workflow, call center, stroną WWW, etc.), a także wykorzystanie znanych i powszechnie używanych narzędzi takich jak MS Outlook, Word i Excel (natywna integracja Platformy z pakietem MS Office).

io-2

Projekt inwestycyjny

Pivotal CRM dla Developerów całościowo wspiera zarządzanie projektem inwestycyjnym począwszy od pozyskania gruntów/nieruchomości, poprzez podział/scalenie działek, rejestrację wszelkich dokumentów i uzyskanych pozwoleń, przygotowanie projektu inwestycyjnego oraz budżetu projektu, rejestrację warunków współpracy z dostawcami i generalnym wykonawcą, skończywszy na obsłudze faktur i rozliczeniu projektu. Podstawowe funkcjonalności w powyższym zakresie obejmują:

W obszarze inwestycji:

li-square  Rejestracja dostępnych działek i nieruchomości;
li-square  Rejestracja i zarządzanie ofertowaniem i zakupem gruntów (budowa banku ziemi);
li-square  Rejestracja informacji o gruncie (lokalizacja, opis działki, wskazanie działki na mapie);
li-square  Zarządzanie podziałem i scalaniem działek na poszczególne inwestycje / etapy budowy;
li-square  Rejestracja wszelkich niezbędnych dokumentów (dokumentacja dotycząca działki, due dilligence);
li-square  Budowanie historii wszystkich działań i czynności w obszarze zakupu gruntów i nieruchomości;
li-square  Rejestracja kamieni milowych i ważnych dat (alerty).

W obszarze realizacji projektu:

li-square  Zarządzanie projektem inwestycyjnym (budowanie harmonogramów, rejestracja i alertownie ważnych dat i kamieni milowych);
li-square  Rejestracja niezbędnych dokumentów (m.in. skanów pozwoleń);
li-square  Obsługa współpracy z dostawcami i generalnym wykonawcą (rejestracja warunków współpracy, gwarancji, rozliczanie faktur);
li-square  Zarządzanie realizacją projektu budowlanego;
li-square  Zarządzanie płatnościami;
li-square  Budżet projektu (rejestracja, wersjonowanie, rozliczanie).

Moduł Marketingu

Sposób pozyskiwania nowych klientów przez firmy deweloperskie nieustająco się zmienia. Wykorzystywane są nowe metody i możliwości pojawiające się dzięki serwisom internetowym i mediom społecznościowym. Pivotal CRM dla Deweloperów pomaga wykorzystać te narzędzia i rozliczyć prowadzone kampanie. Przygotowany w systemie moduł marketingowy jest rozwiązaniem automatyzującym różne formy komunikacji w procesie pozyskiwania klienta. Pozwala na prowadzenie złożonych, wielokanałowych kampanii, których skuteczność oceniana jest na bieżąco.

Dodatkowo podstawowe funkcjonalności w zakresie marketingu obejmują całościową obsługę budżetu marketingowego, a w tym:

li-square  Obsługę mediaplanów;
li-square  Weryfikację efektywności kampanii;
li-square  Obsługę faktur związanych z działaniami marketingowymi.

Moduł Sprzedaży

Moduł sprzedaży pomaga w budowaniu wysokiej jakości obsługi klientów jak również automatyzuje i usprawnia pracę biur sprzedaży i obsługi klienta. Predefiniowane funkcjonalności Pivotal CRM dla Deweloperów w kompleksowy sposób wspierają prace Zespołu Sprzedaży firmy deweloperskiej oraz pozwalają na zarządzanie produktami dostępnymi w ofercie.

Podstawowe funkcjonalności w zakresie sprzedaży:

Katalog Produktów:

li-square  Price list
li-square  Zarządzanie promocjami
li-square  Plany, prospecty i wizualizacje

Klienci:
li-square  Rejestracja i zarządzanie danymi potencjalnego Klienta

Szanse sprzedażowe:
li-square  Rejestracja szans sprzedażowych
li-square  Pozyskiwanie leadów z serwisów internetowych oraz formularzy kontaktowych wystawionych na stronach www
li-square  Obsługa pozyskanych leadów
li-square  Wysyłka ofert mailowych

Rezerwacje:
li-square  Obsługa kolejek rezerwacyjnych

Umowy rezerwacyjne / deweloperskie / przedwstępne:
li-square  Zarządzanie akceptacją cen i wnioskami akceptacyjnymi
li-square  Generowanie umów na bazie szablonów
li-square  Generowanie danych do umowy dla kancelarii notarialnej
li-square  Obsługa załączników niezbędnych do podpisania umowy
li-square  Generowanie danych niezbędnych do uzupełnienia druku bankowego Klienta wnioskującego o kredyt.
li-square  Budżet sprzedażowy.

Wsparcie Handlowców

Proces negocjacji warunków sprzedaży mieszkania bądź lokalu usługowego jest procesem skomplikowanym i często długotrwałym. Jest on w całości uzależniony od umiejętności i doświadczenia Specjalistów / Doradców ds. Sprzedaży Nieruchomości. Implementacja procesów biznesowych w rozwiązaniu Pivotal CRM dla Deweloperów pozwala na odwzorowanie indywidualnego podejścia Firmy Deweloperskiej do procesu negocjacji. Usystematyzowanie tego procesu umożliwia natychmiastową reakcję w kluczowych momentach (np. szybka akceptacja cen), co często pozwala na sprawne zamknięcie transakcji.

Dodatkowym wsparciem w tym procesie jest wykorzystanie rozwiązań mobilnych pozwalających na dokonywanie przez przełożonych akceptacji warunków cenowych w czasie rzeczywistym.

Mapa wsparcia sprzedaży:

li-square  Pełny widok Klienta i jego historii
li-square  Dopuszczalne rabaty
li-square  Upusty na produkty / pakiety wykończeniowe
li-square  Obsługa promocji rzeczowych
li-square  Wielopoziomowa akceptacja

Obsługa Klienta

Proces obsługi klienta w branży deweloperskiej od momentu podpisania pierwszej umowy z klientem aż do odbioru lokalu wymaga zaangażowania wielu osób z różnych działów firmy. Usystematyzowanie przepływu informacji pomiędzy pracownikami może mieć kluczowe znaczenie w poprawie jakości obsługi klienta. Pivotal CRM dla Deweloperów wspiera wszelkie działania operacyjne i zapewnia terminowość kontaktów z klientem oraz gwarantuje dotrzymanie harmonogramu działań związanych z przekazaniem lokalu.

Obsługa Klienta:

li-square  Obsługę komunikacji z Klientem
li-square  Umowy i aneksy
li-square  Pakiety wykończeniowe
li-square  Zmiany lokatorskie
li-square  Rejestrację płatności / harmonogramów
li-square  Reklamacje i usterki.

Odbiory:

li-square  Raporty z odbiorów
li-square  Obsługa usterek odbiorowych
li-square  Obsługa zgłoszeń gwarancyjnych / usterek rękojmianych

Obsługa prawna:

li-square  Akty notarialne

Księgowość:

li-square  Wpłaty
li-square  Faktury
li-square  Noty odsetkowe
li-square  Sprawy windykacyjne

 

Korzyści z wdrożenia

Dzięki wdrożeniu rozwiązania Pivotal CRM dla Deweloperów naszym Klientom udało się osiągnąć wymierne korzyści biznesowe:

li-square  Poprawę zarządzania procesem związanym z pozyskiwaniem gruntów – budowa banku ziemi;
li-square  Wzrost jakości tworzonych forecastów sprzedażowych – większa dokładność planowania budżetów sprzedażowych i marketingowych;
li-square  Wzrost jakości przepływu informacji pomiędzy działami firmy;
li-square  Usystematyzowanie współpracy z zewnętrznymi partnerami, dostawcami i wykonawcami;
li-square  Śledzenie i analiza tendencji zakupowych panujących wśród klientów na rynku nieruchomości

Dlaczego Pivotal Polska?

li-square   Posiadamy gotowy i działający w wiodących firmach branży deweloperskiej system;
li-square   Rozwiązanie podlegające kastomizacji w trakcie wdrożenia zgodnie z wymogami i procesami biznesowymi Klienta;
li-square  Oparcie rozwiązania o platformę pozwala w przyszłości na rozszerzenie funkcjonalności (włączenie nowych działów, procesów biznesowych do systemu/ wykorzystanie systemu w innej firmie grupy);

Nasz doświadczony zespół wdrożeniowy:

li-square  posiadający wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań CRM;
li-square  biorący czynny udział w pracach rozwojowych systemu u Deweloperów;
li-square  wdrażający rozwiązanie u innych przedstawicieli branży.

to gwarancja sukcesu wdrożenia!