Projekty

z Funduszy Europejskich 

„System wsparcia konserwacji i monitorowania eksploatacji naczep ciągników siodłowych wykorzystujący zaawansowane metody sztucznej inteligencji”

W projekcie powstanie kompleksowy system wsparcia konserwacji i monitorowania eksploatacji naczep ciągników siodłowych wykorzystujący zaawansowane metody sztucznej inteligencji, wpisujący się w zarówno w założenia zakresu tematycznego INNOMOTO – III.B.5. Electrical and electronic systems, jak i II.B.2. Naczepy i przyczepy STEVIA bo tak określono nazwę roboczą systemu, będzie systemem teleinformatycznym z elementami mechatronicznymi funkcjonujący w oparciu o zaawansowane algorytmy ekspertowe – zaawansowany system telematyczny. Jego główną grupą docelową będą użytkownicy naczep ciągników siodłowych, a w dalszej kolejności także innych środków transportu zbiorowego i indywidualnego zarówno osób jak i towarów.

Dzięki zastosowaniu unikalnych metod eksperckich oraz dedykowanych algorytmów sterujących osiągnięty zostanie wysoki poziom autonomiczności platformy (środka transportu w obrębie którego funkcjonować będzie system), odznaczający się przejęciem określonych funkcji decyzyjnych od osoby (osób) kierujących daną platformą. Rozwiązanie takie w zamierzeniu będzie miało wpływ na bezpieczeństwo środka transportu oraz jego otoczenia poprzez eliminacje możliwości podejmowania decyzji sprzecznych z ustalonymi procedurami dla określonych zdarzeń lub zaistniałych warunków. Cel projektu zostanie osiągnięty w toku realizacji badań przemysłowych oraz prac rozwojowych.

Rezultat projektu zostanie zaoferowany na rynku w postaci usługi, dostępnej dla użytkowników naczep ciągników siodłowych.