Media

Odkryj CRM, który pozwoli
Ci być bliżej Twoich Klientów

Dynamika rynku oraz rosnące wymagania klientów powodują, że firmy działające na rynku reklamy – zarówno w nowoczesnych mediach, jak i tych uważanych za tradycyjne – zmuszone są dostarczać produkty kompleksowo, z uwzględnieniem wszystkich rodzajów kanałów odbioru informacji.


Rosnąca konkurencja oraz chęć posiadania pełnej, zintegrowanej informacji o kliencie powoduje potrzebę posiadania nowych – szybkich, intuicyjnych i łatwych w obsłudze rozwiązań w zakresie sprzedaży i obsługi wymagającego i dynamicznego klienta.

Pivotal CRM Media oferuje rozwiązanie, zbudowane na bazie doświadczeń w sektorze sprzedaży powierzchni reklamowej i ogłoszeniowej, umożliwiające planowanie i kontrolowanie procesów sprzedażowych, marketingowych, oraz serwisowych/obsługi klienta. Pivotal CRM Media to system przygotowany do prowadzenia aktywnej sprzedaży i obsługi zamówień związanych ze sprzedażą powierzchni reklamowej, w tym również oferty wielomediowej.

Informacje ogólne

Rozwiązania Pivotal CRM Media przeznaczone są dla organizacji mogących zaoferować powierzchnię reklamową na różnych typach nośników (w prasie, radiu, TV, w Internecie, reklamę outdoor, etc.), dla wydawnictw, właścicieli serwisów i portali internetowych, firm dysponujących powierzchnią reklamową do wynajęcia, a także dla firm pośredniczących – dla domów mediowych oraz agencji reklamowych. Rozwiązanie, które chcemy zaoferować pozwoli m.in. sprawnie identyfikować potrzeby klienta, sprzedawać różne produkty w ramach jednej oferty wielomediowej oraz sprawnie nadzorować proces obsługi klienta.

Platforma Pivotal CRM sprawdzająca się w zastosowaniach strategicznych, operacyjnych i taktycznych.

li-square  Pod względem strategicznym umożliwia stworzenie szerokiej bazy wiedzy dla wszystkich kluczowych działów przedsiębiorstwa
li-square  w zakresie operacyjnym pozwala ustalić cele i wdrożyć działania kontrolne (tworzenie bieżących raportów), a także   zaplanować i monitorować optymalne przydzielanie zasobów w firmie
li-square  w aspekcie taktycznym zapewnia wdrożenie i realizację działań marketingowych i handlowych

Pivotal CRM centralizuje i jednocześnie porządkuje proces zarządzania kontaktami z klientem, zapewniając lepsze rezultaty i wzrost wydajności. Odpowiednie działania i kroki mogą być przypisywane do indywidualnych osób lub grup. Zautomatyzowane w ten sposób procesy workflow ułatwiają współpracę grupową w ramach poszczególnych departamentów i linii biznesowych. Przyspieszają tym samym proces wykorzystywania możliwości biznesowych i skracają cykl sprzedaży.

Najlepsze praktyki rynkowe i wzorce

Pivotal CRM oferuje szereg predefiniowanych narzędzi branżowych, które umożliwiają skuteczne działanie na rynku mediów i wydawnictw:

li-square   Profile i informacje opisujące klientów (ze względu na obsługiwane marki, potencjał, zyskowność, etc.);
li-square   Segmentacja i postrzeganie klienta w otoczeniu;
li-square   Informacje o produktach własnych, klasyfikacja i katalog materiałów marketingowych;
li-square   Zasady tworzenia ofert dla klientów indywidualnych i korporacyjnych, budowanie oferty wielomediowej;
li-square   Reguły cross-selling i up-selling;
li-square  Automatyzacja procesu sprzedaży, tworzenie ofert, projektów, kontraktów przy wykorzystaniu zdefiniowanych szablonów;
li-square  Śledzenie historii sprzedaży dla klienta (zamówienia, rabaty, preferencje, zgłoszenia reklamacyjne);
li-square  Reguły komunikacji i kontaktów z klientem, accountami (AM/KAM), media planerami, działami traffic, grafikami;
li-square  Reguły i rodzaje aktywności dla poszczególnych ról (konsultant, media planer, dyrektor, partner, etc.);
li-square  Pełna informacja o prowadzonych działaniach;
li-square  Powiązane aktywności, automatyczne procesy sprzedaży, obsługi zamówień, reklamacji – obieg informacji i zadań za pomocą elastycznego narzędzia
Pivotal CRM Workflow;
li-square  Śledzenie etapów i czasu realizacji zamówień (terminy publikacji reklamy, statusy realizacji, zaangażowanie osób realizujących i nadzorujących realizację zamówienia);
li-square  Wyszukiwarki informacji, budowanie zapytań (wyników wyszukiwań) i raportów;
li-square  Reguły rozliczenia wydatków;
li-square   Integrację z istniejącymi systemami (pocztą elektroniczną, Back Office, systemami ERP, BI, rozwiązaniami Call Center).

Klient 360 stopni i wielokanałowy kontakt z Klientem

Dla realizacji wytyczonych strategii podniesienia jakości obsługi czy cross-sellingu, niezbędne stało się dostarczenie pracownikom możliwie pełnego obrazu klienta, zwanego popularnie widokiem 360°.

System CRM jest najbardziej naturalnym środowiskiem stworzenia widoku 360° klienta. Podejście takie zapewnia integrację danych z różnych systemów. Niezwykle cennym elementem gotowego systemu CRM jest model danych, zaprojektowany w taki sposób, aby odzwierciedlać produkty i relacje z perspektywy klienta.

Osiągane korzyści – sprzedaż:

  li-square  Lepsza wiedza o Kliencie – wyższy poziom obsługi / adekwatność działań / minimalizacja błędów
  li-square  Maksymalizacja wykorzystania zebranych informacji w trakcie prowadzonych działań sprzedażowych

Obsługa i optymalizacja interakcji z klientem

System obsługuje kontakt z Klientem w różnych kanałach i przez różnych użytkowników. Aplikacja umożliwia kontekstowe wysłanie wiadomości e-mail do danego Klienta i w sposób automatyczny zapisuje ta interakcję w historii kontaktu

Sprzedaż


Moduł
Sprzedaży zapewnia podniesienie jakości obsługi klienta poprzez budowanie z nim trwałych relacji. Podstawowym zadaniem tego rozwiązania jest wyszukiwanie
i eliminowanie przeszkód w sprawnej obsłudze klientów
.
Każda firma dużo uwagi poświęca wspieraniu działań sprzedażowych swoich pracowników. Idą za tym duże nakłady finansowe.
To oni bowiem stwarzają pierwsze wrażenie a następnie budują trwałe relacje z Klientami.
Odciążenie pracowników w tym zakresie i zapewnienie im możliwości częstszego kontaktu z Klientem to jedno z wielu wyzwań w omawianym sektorze.
Klient chce być na bieżąco informowany o stanie obsługi swoich rachunków i zleceń oraz o etapach ich realizacji.
Skuteczne zarządzanie szansą sprzedaży od początku do końca pozwala optymalnie wykorzystać dane o Kliencie i zaproponować mu właściwą ofertę we właściwym czasie.
Zbieranie danych dotyczących realizacji szansy sprzedaży pozwala na całościową analizę pipeline, a na jej bazie możliwość skutecznego zarzadzania Szansą Sprzedażową.

Zarządzanie procesami i produktami

Rozwiązanie Pivotal CRM zapewnia kompleksową obsługę procesów związanych z Klientem oraz procesów wewnętrznych i umożliwia:

li-square  Planowanie, automatyzację i definiowanie procesów sprzedażowych, obsługowych;
li-square  Planowanie, generowanie, rejestracja i kontrola procesów automatycznych (workflow);
li-square  Automatyczne tworzenie wycen i ofert sprzedażowych dla wielu mediów;
li-square  Publikację produktów w różnych kanałach sprzedażowych;
li-square  Planowanie, generowanie, rejestracja i kontrolowanie aktywności sprzedażowych;
li-square  Optymalizację działań związanych z obsługą klienta.

Narzędzia w zakresie zarządzania produktami są następujące:

li-square  Możliwość definicji, specyfikacji różnych mediów;
li-square  Definicja różnych typów produktów w podziale na typy mediów;
li-square  Szczegółowa parametryzacja produktu (tworzenie cech produktowych);
li-square  Przypisanie cennika do wybranej konfiguracji produktu;
li-square  Możliwość publikacji produktu w różnych kanałach sprzedaży (w systemie Pivotal CRM Media i w kanale samoobsługowym – strony www).

Sprzedaż powierzchni reklamowej

Pivotal CRM Media to system w pełni gotowy do obsługi zamówień związanych ze sprzedażą powierzchni reklamowej, w tym również oferty wielomediowej, który usprawnia pracę i daje większe możliwości w zakresie:

li-square  Obsługi oferty w zakresie reklam, ogłoszeń, spotów reklamowych wymiarowych i drobnych;
li-square   Rejestracji oferty na poziomie zamówienie/ogłoszenie/emisja

 – z uwzględnieniem modeli rozliczeniowych przyjętych w określonych mediach (Internet, telewizja, etc.)
 – z uwzględnieniem parametrów wymaganych i opcjonalnych mających wpływ na wycenę reklamy i jej produkcję (np. dopłaty i rabaty wraz z ich wykazem, ilość odsłon, miejsce emisji, targetowania, ograniczenia kontaktów z reklamą, etc.)

li-square  Dokonania rezerwacji powierzchni reklamowej w ramach pozycji zamówienia/kontraktu;
li-square  Zarządzania wieloma cennikami;
li-square  Zarządzania rabatami (np. rabat dla agencji/domu mediowego, klienta agencji/domu mediowego);
li-square  Określania odrębnych statusów finansowych dla dowolnego poziomu zamówienia/kontraktu (np. gotówka, barter, autopromocja, reklama własna, etc.);
li-square  Zarządzania harmonogramem fakturowania;
li-square  Obsługi statusów kredytowych;
li-square  Definiowania czasu trwania/ważności dla każdej reklamy (zamówienia/kontraktu);
li-square  Obsługi oferty pakietowej – wielomediowej;
li-square  Stworzenia kilku poziomowego drzewa miejsc emisji (nawet przy założeniu wykorzystywania różnych mediów);
li-square  Produkcji reklam, ogłoszeń, spotów reklamowych (wielkości, style, szablony, etc.);
li-square  Zarządzania elementami graficznymi wykorzystywanymi do produkcji reklam, ogłoszeń, spotów reklamowych

Marketing

Moduł Marketingu jest rozwiązaniem automatyzującym różne formy wieloetapowej komunikacji w procesach pozyskania i utrzymania klientów. Pozwala na prowadzenie złożonych, wielokanałowych kampanii, których skuteczność oceniana jest na bieżąco. Rozwiązanie to znacznie zwiększa lojalność Klientów a także stwarza nowe możliwości sprzedaży produktów. Rozwiązanie może obsługiwać kampanie zdarzeniowe.

Rozwiązanie dla marketingu umożliwia:

li-square  Generowanie bazy danych;
li-square  Kryteria segmentacji, profile klientów;
li-square  Skuteczną definicję grup docelowych za pomocą licznych elastycznych kryteriów wyboru, które sięgają nawet indywidualnego profilu potrzeb każdego klienta
li-square  Zarządzanie kampaniami
li-square  Wyświetlanie danych dotyczących działań logistycznych, zawartych w innych systemach;
li-square  Reguły działań follow- up;
li-square  Reguły komunikacji (portal, e-mail, sms, zlecenia aktywności np. wysyłka materiałów);
li-square  Przekazywanie wygenerowanych zainteresowań do innych uczestników procesu – Handlowców lub Call Center;
li-square  Tworzenie materiałów, dokumentów, komunikatów i elementów graficznych wykorzystywanych w kampaniach;
li-square  Pomiary skuteczności kampanii;
li-square  Wykonywanie badań rynku i satysfakcji klientów;
li-square  Kampanie – powiązane aktywności, automatyczne procesy przepływu pracy (workflow);
li-square  Integracja ze sprzedażą i serwisem.

Korzyści


Pivotal CRM Media to
elastyczne rozwiązania idealnie dostosowujące się do każdej formy organizacji, użytkownika czy budżetu. Oznacza to efektywne zarządzanie obsługą klienta w celu maksymalizowania sprzedaży oraz zbudowania lojalnej grupy stałych partnerów poprzez satysfakcjonujące zaspokajanie ich potrzeb, oczekiwań i preferencji.

Główne korzyści strategiczne płynące z zastosowania rozwiązania Pivotal CRM Media to:

li-square  Możliwość  wykorzystania w codziennych działaniach narzędzia w pełni dostosowanego do prowadzenia aktywnej sprzedaży i obsługi zamówień związanych ze sprzedażą powierzchni reklamowej, w tym również oferty wielomediowej ;
li-square  Możliwość dokładnego odzwierciedlenia i zaimplementowania procesu sprzedaży reklamy łącznie z  procesem planowania i weryfikacji kampanii;
li-square  Określenie etapów w procesie sprzedaży i produkcji reklamy;
li-square  Określenie i rejestracja w procesie czynności do wykonania przez użytkownika CRM oraz czynności spodziewanych od klienta;
li-square  Mechanizm do budowania zamówienia/oferty w CRM na podstawie zebranych informacji od klienta z wykorzystaniem rezerwatora powierzchni reklamowej;
li-square  Automatyzacja procesu sprzedaży, tworzenia ofert, projektów, kontraktów przy wykorzystaniu zdefiniowanych w systemie szablonów;
li-square  Możliwość prezentowania statystyk dla procesu sprzedaży reklamy (w tym lejek sprzedaży);
li-square  Możliwość dokładnego profilowanie produktów i usług;
li-square  Budowanie kompletnej bazy danych o obecnych i potencjalnych klientach;
li-square  Lepsza skuteczność pozyskania i obsługi klienta;
li-square  Efektywne segmentowanie klientów (ze względu na obsługiwane marki, potencjał, zyskowność, etc.);
li-square  Graficzna prezentacja relacji (klienci, obsługiwane marki/brandy, domy mediowe, agencje reklamowe);
li-square  Możliwość budowy i wykorzystywania bazy wiedzy o konkurencji i ich kluczowych klientach, obsługiwanych  markach/brandach, etc.;